Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Hospital Especialitzat en Neurorehabilitació

Institut Guttmann: un hospital especialitzat en neurorehabilitació

L'Institut Guttmann és un hospital especialitzat en el tractament medicoquirúrgic i la rehabilitació integral de les persones (adults, joves i nens) amb lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o amb una altra discapacitat d'origen neurològic. El seu objectiu fonamental és proporcionar una atenció especialitzada, integral, continuada, personalitzada i amb el més alt nivell humà, científic i tècnic.

El seu característic model assistencial, basat en la intervenció d'un equip multidisciplinari expert, la qualitat humana i tècnica dels seus professionals, i el rigor científic amb què desenvolupa la seva activitat, al costat d'unes modernes instal·lacions i la contínua incorporació de les últimes tecnologies, fan que l'Institut Guttmann sigui, a dia d'avui, un dels hospitals líders del món en la seva especialitat.

L'activitat assistencial i neurorrehabilitadora de l'Institut Guttmann s'organitza mitjançant unitats clíniques i programes funcionals per a la rehabilitació integral dels pacients, als quals se sumen tot un seguit de procediments clínics específics capaços d'aportar importants millores qualitatives en l'àmbit de la salut i en la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per una discapacitat d'origen neurològic.

La Neurorehabilitació

La neurorehabilitació és un procés clínic complex, altament especialitzat dirigit a restituir, minimitzar i/o compensar les alteracions funcionals de la persona afectada per una discapacitat a conseqüència d'una lesió del sistema nerviós.

Quan apareix una discapacitat, com la produïda per una lesió medul·lar o un dany cerebral adquirit, les capacitats i l'estil de vida de la persona i el seu entorn afectiu es veuen alterats. Com a resposta a aquesta situació sobrevinguda cal un aprenentatge, tant en la dimensió física com en la psíquica i social, que afectarà tant a la pròpia persona com al seu entorn familiar.

És en aquest context on la neurorehabilitació adquireix un paper fonamental per aconseguir el major grau d'autonomia possible, la recuperació de l'autoestima i una inclusió social activa, normalitzadora i satisfactòria.

dimecres, 4 octubre, 2017 - 13:52