Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Neurorehabilitació pediàtrica | Institut Guttmann

Neurorehabilitació pediàtrica

La Neurorehabilitació Pediàtrica és el conjunt d'actuacions que, de manera global i interdisciplinària, cerca donar resposta a necessitats, transitòries o permanents, originades per alteracions en el desenvolupament o deficiències a la primera infància. L'objectiu és aconseguir la màxima recuperació, fomentant l'autonomia al nen i potenciant el desenvolupament de les seves capacitats.

L'Institut Guttmann conforma la Unitat de Neurorehabilitació Pediàtrica juntament amb l'equip de professionals del Servei de Pediatria de l'Hospital Germans Trias i Pujol amb el qual té establert un conveni de col·laboració per al desenvolupament d'aquest servei Neuropediàtric de referència a Catalunya.

La Unitat de Rehabilitació Infantil i Juvenil de l'Institut Guttmann atén nens i nenes d'entre 0 i 16 anys amb seqüeles funcionals, tant físiques com cognitives i conductuals, derivades de malalties o lesions neurològiques, ja siguin d'origen congènit o sobrevingut, com ara:

Funcions principals
de la Unitat de
Neurorehabilitació Pediàtrica

 • Tractament mèdic, quirúrgic i rehabilitador especialitzat.
 • Restabliment de la funcionalitat perduda, minimitzant els dèficits secundaris a la lesió, i ajudant a guanyar la màxima autonomia funcional, qualitat de vida i desenvolupament psicomotriu i educatiu que li corresponguin per edat.
 • Rehabilitació de les funcions superiors amb estimulació cognitiva. Treballem estratègies alternatives per compensar els dèficits cognitius (llenguatge, atenció, percepció visual, memòria, funcionament executiu), conductuals i emocionals.
 • Seguiment clínic periòdic durant l'etapa infantil i juvenil, tant pel control de l'evolució de la discapacitat com per prevenir les possibles complicacions derivades de la lesió neurològica.
 • Tractament especialitzat de les complicacions pròpies de la discapacitat (neuropediatria, neurortopèdia, neurourologia, neuropsicologia, estimulació cognitiva, seguiment educatiu, iniciació a l'esport inclusiu, avaluació i prescripció ortoprotètica i ajudes tècniques…).
 • Atenció, diagnòstic i tractament neuropsicològic dels trastorns psicomotrius i de les dificultats a l'aprenentatge.
Imatge
Parálisis cerebral infantil

Educació i acompanyament a la família

Oferim educació sanitària, informació, assessorament i acompanyament personalitzat a la família en tots els aspectes que afavoreixen la salut, l'autonomia i la qualitat de vida, així com la normalització i la inclusió social dels nens, nenes i joves amb discapacitat. Acompanyem el nen o la nena i la família durant tot el seu creixement, amb la millor neurorehabilitació integral i controlant en tot moment la seva evolució i possibles complicacions que es derivin de la discapacitat.

També assessorem i donem suport expert a les escoles i altres serveis sanitaris i socials de les diferents xarxes assistencials.

Més informació

Rehabilitació funcional en horari extraescolar

La Unitat de Neurorehabilitació Infantil ofereix aquest servei de caràcter ambulatori en un horari compatible amb l'escolarització dels infants (de 17 a 19 h) per garantir l'aprofitament dels estudis, facilitant alhora la normalització, la inclusió i una millor integració social.

Imatge
Rehabilitación funcional en horario extraescolar

Altres programes especialitzats

 • Tractament medicoquirúrgic de l'espasticitat (fisioteràpia, medicació, toxina botulínica, implantació de bombes de perfusió intratecal contínua de baclofè…).
 • Cirurgia ortopèdica especialitzada, mà tetraplègica, transposicions tendinoses per millorar la funcionalitat i la marxa, cirurgia multinivell…
 • Anàlisi i rehabilitació intensiva de la marxa, amb estimulació cerebral no invasiva o sense.
 • Estudi, tractament medicoquirúrgic i rehabilitació de la bufeta neurògena.
 • Tractament de la disfàgia i de l'intestí neuropàtic.
 • Programa d'estimulació sensorial (Snoezelen), musicoteràpia i TIM (terapia integrada al moviment).

Musicoteràpia i Neurorehabilitació

Episodi 9 de Beines de Mielina, el podcast de l'Institut Guttmann

Escoltar

Campus esportius

L’Institut Guttmann organitza periòdicament campus esportius adreçats a joves d'entre 10 i 18 anys. En aquests campus, els joves gaudeixen d'activitats esportives i culturals i treballen aspectes terapèutics relacionats amb la realització d'activitats de la vida diària, planificació de tasques, maneig de cadira de rodes a l'entorn, accessibilitat, entrenament a la comunitat, etc.

La durada del campus sol ser de 4-5 dies a la setmana, inclou la pernoctació en entorns accessibles, i els joves estan acompanyats de monitors experts de l'Institut Guttmann que guien els usuaris en la realització de tot el programa d'activitats.

Més informació

Imatge
Campus deportivos

Sports&Life Guttmann Club

El programa Sports&Life inclou activitats adreçades als més petits. Sports&Life possibilita la pràctica de l'esport i altres activitats socials i culturals en un entorn diferent de l'habitual i normalitzat, contribuint a l'estat anímic i de salut dels participants. Les activitats, organitzades amb la col·laboració d'altres entitats especialitzades, estan coordinades i supervisades per l'Institut Guttmann i compten sempre amb l'acompanyament i la supervisió de professionals de l'hospital.

Saber-ne més

Imatge
Sports&Life Guttmann Club