Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Neurorehabilitació pediàtrica

La Unitat de Rehabilitació Infantil i Juvenil de l’Institut Guttmann atén pacients d’entre 0 i 16 anys amb seqüeles funcionals, tant físiques com cognitives i conductuals, derivades de malalties o lesions neurològiques, ja siguin d’origen congènit o sobrevingut, tals com paràlisi cerebral infantil, malalties neurodegeneratives, epilèpsia, afeccions múscul-esquelètiques, lesió medul·lar, mielomeningocele, malalties rares, traumatisme cranioencefàlic, lesions cerebrals tant d’origen vascular com anòxic, tumoral, post quirúrgic...

La Unitat de Neurorehabilitació Pediàtrica de l’Institut Guttmann compta amb l’experiència tant dels professionals del propi institut com amb la dels diferents especialistes que configuren el Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, un dels millors de Catalunya, amb el que l’Institut Guttmann té establert un acord de cooperació per al desenvolupament d’aquest servei de referència pediàtric en neurorehabilitació a Catalunya.

Són funcions principals de l’Institut Guttmann i en especial de la Unitat de Neurorehabilitació pediàtrica:

 1. Tractament mèdic, quirúrgic i rehabilitador especialitzat.
 2. Restablir la funcionalitat perduda, minimitzar els dèficit secundaris a la lesió, i ajudar a guanyar el màxim d’autonomia funcional, la qualitat de vida i el desenvolupament psicomotriu i educatiu que li correspongui per edat.
 3. Seguiment clínic periòdic durant l’etapa infantil i juvenil, per al control de l’evolució de la discapacitat i la prevenció de les possibles complicacions derivades de la lesió neurològica.
 4. Tractament especialitzat de les complicacions pròpies de la discapacitat (neuropediatria, neurortopèdia, neurourologia, neuropsicologia, estimulació cognitiva, seguiment educatiu, iniciació a l’esport inclusiu, avaluació i prescripció ortoprotètica i d’ajudes tècniques...).
 5. Atenció, diagnòstic i tractament neuropsicològic dels trastorns psicomotrius i de les dificultats de l’aprenentatge.
 6. Educació sanitària, informació, assessorament i acompanyament personalitzat en tots els aspectes que afavoreixen la salut, l’autonomia, la qualitat de vida, així com la normalització i inclusió social dels nens, nenes, adolescents i joves amb discapacitat.
 7. Investigació i docència.
 8. Prevenció, divulgació i sensibilització social.
 9. Assessorament i suport expert als altres serveis sanitaris i socials de les diferents xarxes assistencials.

De la Cartera de Serveis de la Unitat de Neurorehabilitació Pediàtrica, cal destacar, entre d’altres:

Tractament medicoquirúrgic i rehabilitació integral, especialitzada i intensiva des de la fase inicial de la lesió, o aparició dels primers símptomes, fins a la total conclusió del procés neurorehabilitador. Actuació que, segons cada cas, pot comportar l’hospitalització al centre en una fase inicial, o puntual, i després ambulatòria; o bé de manera ambulatòria durant tot el procés.

Rehabilitació funcional en horari extraescolar. Es realitza en un horari compatible amb l’escolarització dels nens (diari de 17 a 19h) per garantir l’aprofitament dels estudis, facilitant al mateix temps la normalització, inclusió i millor integració social.

Rehabilitació de les funcions superiors (estimulació cognitiva). Dirigida a treballar i facilitar estratègies alternatives per compensar els dèficit cognitius (llenguatge, atenció, visuopercepció, memòria, funcionament executiu ), conductuals i emocionals secundaris al dany cerebral.

Avaluació integral especialitzada, que pot fer-se en règim d’hospitalització o bé de manera ambulatòria. L’objectiu és valorar aquells aspectes que es poden beneficiar de tractament especialitzat, mesures preventives de complicacions, valoració d’ajudes tècniques, detecció primerenca de complicacions derivades de la situació de discapacitat, assessorament sobre necessitats futures i orientació als familiars.

 

Altres programes especialitzats:

 • Tractament medicoquirúrgic de l’espasticitat (fisioteràpia, medicació, toxina botulínica, implantació de bombes de perfusió intratecal continua de baclofé...).
 • Cirurgia ortopèdica especialitzada, ma tetraplègica, transposicions tendinoses per millorar la funcionalitat i la marxa, cirurgia multinivell...
 • Anàlisi i rehabilitació intensiva de la marxa, amb o sense estimulació cerebral no invasiva.
 • Estudi, tractament medicoquirúrgic i rehabilitació de la bufeta neurógena.
 • Tractament de la disfàgia i del budell neuropàtic.
 • Programa d'estimulació sensorial (Snoezelen) i musicoteràpia.
dijous, 3 agost, 2017 - 13:43