Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Programa de Beques-Tractament | Institut Guttmann

Programa de Beques-Tractament

La Fundació Institut Guttmann disposa d'un Programa de Beques-Tractament que, d'acord amb els seus valors institucionals, té per objectiu facilitar a totes les persones que ho necessitin, independentment de la condició econòmica, l'accés als procediments i les tècniques terapèutiques que es presten a l'Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació de Guttmann Barcelona.

Què cobreixen les Beques-Tractament?

Seran objecte de Beca-Tractament tots aquells tractaments i programes terapèutics implantats a Guttmann Barcelona - Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació que hagin estat prescrits per un facultatiu del propi centre, no estiguin inclosos a la cartera pública de serveis sanitaris, i per als quals aquest tractament sigui l’única alternativa terapèutica possible. Les Beques-Tractament en cap cas cobreixen els procediments i proves diagnòstiques necessàries per formular la proposta terapèutica.

Per la seva singularitat, s'hi inclou el Programa Vida Activa, especialment adreçat a persones joves amb una discapacitat neurològica sobrevinguda que, un cop completat el procés rehabilitador, volen millorar les seves capacitats d'autonomia funcional i autodeterminació.

 

Qui en pot ser beneficiari?

Seran susceptibles de beneficiar-se del Programa de Beques-Tractament, aquelles persones que no disposin d'una assegurança privada que els cobreixi el tractament, o no disposin de prou recursos econòmics per fer-se'n càrrec parcialment o totalment.

Què cal fer?

Cal adreçar-se al Servei d'Atenció al Client de l'Institut Guttmann per demanar més informació i iniciar el procediment administratiu per atorgar-lo. Un procediment que inclou obligatòriament una valoració per part del nostre equip de Treball Social així com la presentació de tota la documentació requerida. Per a més informació accediu aquí.

Com es finança aquesta iniciativa?

Aquesta iniciativa solidària, està dotada per un fons econòmic sustentat per la pròpia Fundació que es nodreix d'un percentatge de la facturació de l'Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, així com per les aportacions que es rebin específicament per donar suport a aquesta iniciativa a través dels Amics de l'Institut Guttmann". El lliurament de les beques queda condicionat a la disposició de fons econòmics destinats a aquest programa.