Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Hospital Especialitzat en Neurorehabilitació | Institut Guttmann

Hospital Especialitzat en Neurorehabilitació

L'Hospital de Neurorehabilitació Institut Guttmann és un centre altament especialitzat en el tractament medicoquirúrgic i la rehabilitació integral de les persones amb lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d'origen neurològic.

Proporcionem una atenció experta, personalitzada i amb el nivell humà, científic i tècnic més alt, mantenint un compromís continu amb la qualitat com a Centre d'Excel·lència amb les més prestigioses acreditacions sanitàries nacionals i internacionals.

Servico Nacional de Salud
Centro de referencia nacional

 

Centre de Referència Nacional -CSUR- a Espanya, i únic a Catalunya, per al tractament del Lesionat Medul·lar complex, pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Centro Acreditado

Centre acreditat internacionalment per la Joint Commission International, que certifica que l'Institut Guttmann compleix els estàndards internacionals de qualitat d'atenció sanitària i de gestió de l'organització.

Satisfacció global dels pacients ingressats:

95,62%

Pacients que recomanarien i tornarien a l'Institut Guttmann:

92,06%

Net Promoter Scope (NPS):

77

(*) El NPS és una manera de mesurar l'experiència client, que serveix per monitoritzar en el temps la capacitat de l'organització de fidelitzar i satisfer les necessitats del client. 

 

Percentatge de persones que han participat en les decisions sobre el tractament rebut:

92,68%

Puntuació mitjana de satisfacció global en pacients ambulatoris (sobre 10):

9,21

La neurorehabilitació

La neurorehabilitació és un procés clínic complex, altament especialitzat dirigit a restituir, minimitzar i/o compensar les alteracions funcionals de la persona afectada per una discapacitat com a conseqüència d'una lesió del sistema nerviós.

Quan les capacitats i l'estil de vida de la persona i el seu entorn afectiu es veuen alterats a causa d'una situació sobrevinguda, cal un aprenentatge, tant en la dimensió física com en la psíquica i social, que afectarà tant la pròpia persona com al seu entorn familiar. La neurorehabilitació adquireix un paper fonamental per aconseguir el major grau d'autonomia possible, la recuperació de l'autoestima i una inclusió social activa, normalitzadora i satisfactòria.

Model assistencial

Imatge
Model assistencial

Amb més de 56 anys d’experiència en el tractament de les persones amb discapacitat d’origen neurològic, el model assistencial de l’Institut Guttmann es basa en la intervenció d’un equip multidisciplinari expert configurat de manera personalitzada per a cada pacient. Aquest model, juntament amb la qualitat i l'experiència dels professionals de l'hospital, i unes instal·lacions modernesi confortables que incorporen contínuament les tecnologies més innovadores en l'especialitat, situen l'Institut Guttmann entre els primers hospitals del món en el seu àmbit.

Abordem l'assistència del pacient de manera personalitzada i holística, cercant en tot moment la implicació i la participació de les famílies en el procés rehabilitador.

Icono persona Coneix al nostre equip neurorehabilitador

Neurorehabilitació Pediàtrica

La Unitat de Rehabilitació Infantil i Juvenil de l'Institut Guttmann atén pacients d'entre 0 i 16 anys amb una discapacitat d'origen neurològic.

Saber-ne més

Resultats del procés rehabilitador

Avaluem els resultats del procés rehabilitador a curt, mitjà i llarg termini per determinar el benefici del nostre procés terapèutic sobre la funcionalitat, la qualitat de vida i la participació comunitària de les persones que atenem. Això ens permet conèixer l'evolució dels nostres resultats i comparar-los amb altres centres especialitzats en neurorehabilitació a nivell internacional.

88%

Lesió medul·lar​​​​​​
Pacients tornen al seu domicili

91%

Dany cerebral adquirit
Pacients tornen al seu domicili

Funcionalitat assolida

Els nostres pacients aconsegueixen uns nivells funcionals iguals als esperats per al nivell de la seva lesió i equivalents als que s'obtenen als principals centres de rehabilitació d'Europa i dels Estats Units. La funcionalitat la mesurem amb l'escala internacional Functional Independence Measure (FIM), i agrupant els pacients segons el nivell neurològic de l'escala ASIA (American Spinal Injury Association) que és la classificació internacional de les lesions medul·lars i que agrupa la severitat en categories A, B, C i D.

Qualitat de la vida i activitats de la vida quotidiana

La rehabilitació assoleix el seu veritable sentit i utilitat quan aconseguim persones que, malgrat les seves limitacions funcionals, són capaces d'exercir al màxim possible la seva autonomia funcional i poden dur a terme el projecte vital amb dignitat, independència i qualitat de vida, alhora que amb una participació social activa.

Això és el que mesurem mitjançant les avaluacions periòdiques que fem a tots els nostres experiments amb el Community Integration Questionnaire (CIQ) que proporciona una mesura d'integració a la comunitat després d'una lesió.

Icono persona  Resultats del procés rehabilitador el darrer any