Ictus pediàtric

Factors de risc de l'ictus pediàtric

Hem de tenir en compte que els factors de risc de l'ictus pediàtric són totalment diferents en aquesta població (perinatal o postnatal) i que en molts casos és impossible trobar quin ha estat el factor desencadenant del dany. Als ictus pediàtrics cal diferenciar dos grans grups

 • Ictus Arterial neonatal o perinatal. Quan l'ictus es produeix entre la setmana 20 de gestació i els 28 dies de vida postnatal.
 • Ictus arterial postnatal. Si l‟ictus es produeix posteriorment als 28 dies de vida.

La incidència de patir un ictus o un accident cerebrovascular en nens menors de 15 anys és d'aproximadament 6 casos per cada 100.000 nens cada any. Les malalties cardíaques són un dels factors de risc més freqüents per patir un ictus infantil i es consideren responsables del 30% dels casos. Els accidents cervells vasculars són lleugerament més comuns en nens menors de dos anys.

Les causes principals són:

 • Defectes de naixement.
 • Infeccions (per exemple, meningitis, encefalitis).
 • Trauma, operacions.
 • • Trastorns de la sang com anèmia de cèl·lules falciformes.

Símptomes de l'ictus pediàtric

Conèixer els símptomes de l'ictus pediàtric ens permet poder actuar amb rapidesa ja que moltes vegades, la manca de coneixement per part de la societat sobre la possibilitat que un ictus infantil es produeixi, retarda la intervenció i per tant pot agreujar les seqüeles finals.

En nens i nenes podem observar els símptomes següents:

 • Espasmes facials i/o distonies.
 • Apnees associades a episodis catatònics.
 • Manca de mobilitat.
 • Mal de cap d'aparició sobtada i d'una intensitat elevada.
 • Vòmits i/o nàusees.
 • Trastorn brusc de la sensibilitat a la cara, braç o cama en un costat del cos.
 • Debilitat muscular sobtada, a un costat del cos.
 • Dificultat per parlar o entendre què s'està dient.
 • Trastorns de la visió.
 • Pèrdua de l’equilibri.

Seqüeles de l'Ictus Pediàtric

Generalment el pronòstic de l'ictus a la infància, fonamentalment l'isquèmic, té un millor pronòstic que el de l'adult, atesa la major plasticitat del cervell infantil. Encara que els ictus en els nens poden ser devastadors, els nens tenen una capacitat més gran de curar-se a causa de la major plasticitat o flexibilitat del sistema nerviós del nen i el cervell.

El cervell d'un nen encara està en desenvolupament, per tant, té més capacitat de reparar-se a si mateix. Amb l'ajuda de la fisioteràpia i la logopèdia, molts nens i nenes que han patit un ictus pediàtric recuperen l'ús dels braços, les cames i la parla.

Les conseqüències descrites principals són dificultats de llenguatge, atenció, memòria, habilitats visuals i funcionament executiu. A aquests dèficits cognitius caldria afegir-hi les dificultats emocionals i conductuals que també apareixen, tot generant una clara afectació en la qualitat de vida del nen o nena.

Neurorehabilitació pediàtrica

La Neurorehabilitació infantil adquireix un paper clau davant d'un ictus pediàtric. Un tractament mèdic, quirúrgic i rehabilitador especialitzat ajudarà al restabliment de la funcionalitat perduda, minimitzant els dèficits secundaris a la lesió, i ajudant a guanyar la màxima autonomia funcional, qualitat de vida i desenvolupament psicomotriu i educatiu que li corresponguin per edat.

La Unitat de Rehabilitació Infantil i Juvenil de l'Institut Guttmann atén nens i nenes entre 0 i 16 anys amb seqüeles funcionals, tant físiques com cognitives i conductuals, derivades de malalties o lesions neurològiques. Ofereix un seguiment clínic periòdic durant l'etapa infantil i juvenil, tant per al control de l'evolució de la discapacitat com per a la prevenció de les possibles complicacions derivades de la lesió neurològica.

Més informació

Testimonis de pacients

En fases posteriors de l'ictus pediàtric

És possible seguir programes d'entrenament personalitzats per optimitzar-ne la capacitat funcional o tractar problemes específics derivats de l'afectació neurològica. A Guttmann Barcelona podeu trobar un programa totalment personalitzat d'entrenament i millora de la funcionalitat.

Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació

A l'​​Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació de Guttmann Barcelona, oferim programes personalitzats d'entrenament i millora de la funcionalitat, així com programes intensius especialitzats.

Més informació

Un entorn adaptat i pensat per a tu
Apartaments Guttmann Barcelona Life

Guttmann Barcelona Life és un equipament social format per un conjunt d'apartaments totalment adaptats i domotitzats amb un ampli ventall de serveis complementaris a mida de cada usuari.

Els apartaments comparteixen edifici amb l’Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, per la qual cosa és possible combinar l'estada amb un tractament neurorehabilitador especialitzat.

Saber-ne més

Apartaments GBL
Apartaments GBL

Campus esportius

L'Institut Guttmann organitza periòdicament campus esportius adreçats a joves entre 10 i 18 anys. En aquests campus, els joves gaudeixen d'activitats esportives, culturals i treballen aspectes terapèutics relacionats amb la realització d'activitats de la vida diària, planificació de tasques, maneig de cadira de rodes a l'entorn, accessibilitat, entrenament a la comunitat, etc.

Youth Ability Camp

Sports&Life Guttmann Club

El programa Sports&life inclou activitats adreçades als més petits. Sports&Life possibilita la pràctica de l'esport i altres activitats socials i culturals en un entorn diferent de l'habitual i normalitzat, contribuint a l'estat anímic i de salut dels participants. Les activitats, organitzades amb la col·laboració d'altres entitats especialitzades, estan coordinades i supervisades per l'Institut Guttmann i compten sempre amb l'acompanyament i la supervisió de professionals de l'hospital.

Saber-ne més

Imatge
Sports&Life Guttmann Club