Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Compromís social | Institut Guttmann

Compromís social

La Fundació Institut Guttmann és una entitat privada d'iniciativa social, sense ànim de lucre, aconfessional classificada com a entitat benèfica de tipus assistencial des de l'any 1965. Com a entitat d'iniciativa social, la Fundació Institut Guttmann està compromesa amb la promoció, la defensa dels drets i l'equiparació efectiva d'oportunitats de les persones amb discapacitat. Amb aquest objectiu, a més de les activitats hospitalàries i científiques, desenvolupa accions de caràcter social, tant en els àmbits de la prevenció, la divulgació i la sensibilització social, com per a la igualtat de drets i oportunitats de les persones amb discapacitat i la seva inclusió a la societat.

Tal com s’indica a l’article 7 dels Estatuts, l’Institut Guttmann, a més de procurar proporcionar la millor assistència sanitària especialitzada a les persones amb una discapacitat d'origen neurològic, té per objectiu contribuir eficaçment al ple reconeixement dels seus drets i a una efectiva equiparació d'oportunitats.

Imatge
2021 rsc

L'Institut Guttmann, com a entitat d'iniciativa social i organització dedicada a la neurorehabilitació de les persones amb discapacitat d'origen neurològic, és per si mateixa una entitat implicada i amb un fort compromís social que inclou el concepte actual de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) a la seva adn. La Fundació Institut Guttmann és entitat adherida i sòcia signant del Pacte Mundial de les Nacions Unides, està fermament compromesa amb els seus principis i amb els objectius responsables per a la sostenibilitat.

Responsabilitat Social Corporativa

Memòria – Balanç Social 2021

Relació amb les associacions de persones amb discapacitat

Durant tota la seva història, la Fundació Institut Guttmann s'ha caracteritzat per un alt grau de compromís social i per treballar de la mà amb les associacions que representen les persones amb discapacitat. Per aquesta raó, l'Institut Guttmann compta amb el Consell Social i de Participació, entre els seus òrgans de govern de caràcter consultiu, el president del qual forma part del Patronat de la institució, per afavorir la participació i la corresponsabilitat de tots els actors implicats en el desenvolupament i objectius de les activitats de la Fundació.

Consulta el Consell Social als Òrgans de Govern

Participa

PARTICIPA és un projecte de recerca social orientat a conèixer i entendre com es pot promocionar la participació a la societat de les persones amb discapacitat, amb la voluntat de transformar-la perquè sigui plenament inclusiva.
Aquest estudi té com a objectiu identificar els factors que faciliten i dificulten la participació de les persones amb discapacitat a la societat, així com trobar solucions innovadores que facin possible la participació de tots en igualtat de condicions.

Més informació

Imatge
Participa
Promoción de la vida independiente

Promoció de la vida independent

Promoció de la filosofia de vida independent entre les persones amb discapacitat, el seu entorn proper i els professionals que hi treballen.

Imatge
Camp Spinal H2O

Camp Spinal H20

Un campus internacional d'esports aquàtics per a joves amb lesió medul·lar.

 

Sports&Life Guttmann Club

Un programa d'activitats esportives, culturals i socials per a tothom. Uneix-te i participa amb els teus familiars i amics!

Més informació

Imatge
Camp Spinal H2O

Camp Spinal H20

Un campus internacional d'esports aquàtics per a joves amb lesió medul·lar.

 

Sports&Life Guttmann Club

Un programa de activitats esportives, culturals i socials per a tothom. Uneix-te i participa amb els teus familiars i amics!

Més informació

Imatge
Programa de empoderamiento

Vida Activa

Vida Activa és una proposta innovadora que va un pas més enllà de la visió tradicional de la rehabilitació hospitalària. L'objectiu és aconseguir que la persona recuperi al màxim la seva autonomia funcional, així com la capacitat de decidir i autogestionar-se en funció del seu propi estil de vida, d'una manera activa i participativa.

Més informació

Vida independent
Guttmann Barcelona Life

Apartaments adreçats a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, totalment adaptats i domotitzats, amb serveis personalitzats a mida de cada usuari.

Saber-ne més

Guttmann Barcelona Life
Guttmann Barcelona Live
Guttmann Barcelona Life
Guttmann Barcelona Life
Guttmann Barcelona Life

Siidon

Web amb informació dinterès per a les persones amb discapacitat dorigen neurològic.

Siidon

Ubuntu

El Programa UBUNTU coordina totes aquelles accions destinades a vetllar per la dignitat, el respecte i el benestar, a fi de poder detectar i actuar de manera urgent en la resolució o atenuació dels casos de vulnerabilitat.

Més informació

Educació física i esport adaptat

Promoció de leducació física amb enfocament terapèutic, així com la pràctica de l'esport adaptat, de manera normalitzada i inclusiva, en un entorn comunitari.

Més informació