Participa

Imatge
Participa Institut Guttmann

PARTICIPA és un projecte de recerca social orientat a conèixer i entendre com es pot promocionar la participació a la societat de les persones amb discapacitat, amb la voluntat de transformar-la perquè sigui plenament inclusiva.

Aquest estudi té com a objectiu identificar els factors que faciliten i dificulten la participació de les persones amb discapacitat en la societat, així com trobar solucions innovadores que facin possible la participació de tots en igualtat de condicions.

Les barreres són factors a l'entorn d'una persona que limiten el funcionament i generen discapacitat com que l'ambient físic sigui inaccessible, la falta de tecnologia assistencial adequada, les actituds negatives de la població respecte a la discapacitat, i també la falta de serveis, sistemes i polítiques adequades. Els facilitadors, en canvi, són aquells factors que milloren el funcionament i redueixen la discapacitat, com un entorn físic accessible, la disponibilitat d'una tecnologia assistencial adequada, les actituds positives de la població respecte a la discapacitat, i també els serveis, sistemes i polítiques que intenten promocionar la participació.

El projecte PARTICIPA compta amb el suport i la col·laboració de les associacions i entitats del Consell Social i de Participació de l’Institut Guttmann.

Gràcies a la teva ajuda, a través d'aquest estudi donarem visibilitat a les restriccions en la participació, generarem coneixement col·lectivament i dissenyarem estratègies innovadores per a construir una societat més inclusiva.


Visitar projecte Participa