Equip Neurorehabilitador

Equip facultatiu

Neuropsicologia

Infermeria

EASE (Equip d’Avaluació i Suport Especialitzat)

Logopèdia

Rehabilitació funcional

Empoderament i Qualitat de vida