Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Política de privacitat | Institut Guttmann

Política de privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de la FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN (INSTITUT GUTTMANN) i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de les dades personals dels nostres clients en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Qui vetllarà per les seves dades.
 • Per quins fins demanem les dades que li demanem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant de temps els conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets.

Abast de la política de privacitat


Aquesta política de privacitat s'aplica al lloc web SIIDON.GUTTMANN.COM titularitat de l'INSTITUT GUTTMANN.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?


 • Raó social: FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN (INSTITUT GUTTMANN)
 • NIF: G08519100
 • Direcció: Camí de Can Ruti, s/n 08916 Badalona (Barcelona)
 • Contacte: protecciodades@guttmann.com

Qui vetllarà per les teves dades a l’INSTITUT GUTTMANN?


El Delegat de Protecció de Dades de l'INSTITUT GUTTMANN (d'ara endavant DPD), serà el garant dins l'INSTITUT GUTTMANN del compliment de la normativa de la protecció de dades.

Podràs contactar amb el delegat de Protecció de Dades de l'INSTITUT GUTTMANN amb la següent adreça:

 • Correu electrònic: protecciodades@guttmann.com
 • Correu postal: Camí de Can Ruti, s/n 08916 Badalona (Barcelona)

Amb quins fins i legitimació utilitzem les dades personals?


A l’INSTITUT GUTTMANN tractem les dades personals per a respondre a les demandes d'informació o respondre a sol·licituds.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades per a les finalitats legítimes que s'indiquen a continuació.

 • Resposta a sol·licituds d'informació o de contacte

  A l’INSTITUT GUTTMANN utilitzarem les dades de contacte proporcionats per a respondre a les sol·licituds i consultes respecte als nostres serveis, ja siguin realitzades mitjançant el formulari disponible al web o dirigides a les adreces de correu electrònic de contacte que hi ha publicades.

  • Legitimació:
   • Interès legítim de l'INSTITUT GUTTMANN per a aquest tractament de dades tenint en compte les expectatives raonables dels interessats en rebre una resposta a les seves peticions.
   • Consentiment donat lliurement per l'interessat qui envia les seves dades mitjançant el formulari proporcionat específicament per a aquest propòsit.
  • Dades tractades:
   • Dades d'identificació.
   • Dades de contacte.
   • Dades de contacte.
  • Criteri de conservació:

   Les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual han estat demanades, sempre que no se'ns hagi sol·licitat la seva supressió. Així com mentre siguin necessaris per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Registre per participar en els espais d'opinió de la pàgina web

  L’INSTITUT GUTTMANN permet als usuaris participar en els espais d'opinió de la pàgina web GUTTMANN.COM, per la qual cosa és possible que es requereixi que els usuaris estiguin registrats.

  • Legitimació:
   • Interès legítim de l'INSTITUT GUTTMANN per a aquest tractament de dades per tal de regular i preservar l'ús correcte d'aquest canal d'opinió.
   • Consentiment donat lliurement per l'interessat qui envia les seves dades mitjançant el formulari proporcionat específicament per a aquest propòsit o els seus comentaris, en algun cas sense necessitat de registre.
  • Dades tractades:
   • Dades d'identificació.
   • Dades de contacte.
   • País, professió i àmbit d'interès.
  • Criteri de conservació:

   Les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual han estat demanades, sempre que no se'ns hagi sol·licitat la seva supressió, així com mentre siguin necessaris per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

   En concret, les dades es conservaran mentre aquest lloc web estigui publicat i no s'hagi sol·licitat donar-se de baixa d'aquest.

  • Peticions per anunciar-se en el lloc web SIIDON

   A l’INSTITUT GUTTMANN utilitzarem les dades de contacte proporcionats per a respondre les seves sol·licituds d'empreses que volen anunciar-se en el lloc web de SIIDON.

   • Legitimació:
    • nterès legítim de l'INSTITUT GUTTMANN per a aquest tractament de dades tenint en compte les expectatives raonables dels interessats en rebre una resposta a les seves peticions.
    • Consentiment donat lliurement per l'interessat qui envia les seves dades mitjançant el formulari proporcionat específicament per a aquest propòsit.
   • Dades tractades:
    • Dades d'identificació: Nom i cognoms
    • Dades de contacte: Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte
    • Altres: Empresa
   • Criteri de conservació:

    Les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual han estat demanades, sempre que no se'ns hagi sol·licitat la seva supressió, així com mentre siguin necessaris per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Peticions per publicar anuncis en el lloc web SIIDON

  A l’INSTITUT GUTTMANN utilitzarem les dades de contacte proporcionats per a publicar els anuncis de transaccions entre particulars que es mostren en l'apartat OPORTUNITATS de la pàgina web de SIIDON.

  • Legitimació:
   • Interès legítim de l'INSTITUT GUTTMANN per a aquest tractament de dades tenint en compte les expectatives raonables dels interessats en rebre una resposta a les seves peticions.
   • Consentiment donat lliurement per l'interessat qui envia les seves dades mitjançant el formulari proporcionat específicament per a aquest propòsit.
  • Dades tractades:
   • Dades d'identificació: Nom i cognoms, NIF
   • Dades de contacte: Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte
   • Altres: Informació i condicions de l'anunci
  • Criteri de conservació:

   Les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual han estat demanades, sempre que no se'ns hagi sol·licitat la seva supressió, així com mentre siguin necessaris per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

   En concret, les dades es conservaran mentre l'anunci estigui publicat en el lloc web i no hagi sol·licitat donar-se de baixa d'aquest.

 • Atenció a suggeriments de millora de la pàgina web de l'SIIDON

  El INSTITUT GUTTMANN convida els usuaris a fer-li arribar suggeriments de millora de la pàgina web SIIDON.GUTTMAN.COM, per la qual cosa proporciona un formulari en el qual han de proporcionar les seves dades de contacte.

  • Legitimació:
   • Interès legítim de l'INSTITUT GUTTMANN per a aquest tractament de dades tenint en compte les expectatives raonables dels interessats en rebre una resposta a les seves peticions.
   • Consentiment donat lliurement per l'interessat qui envia les seves dades mitjançant el formulari proporcionat específicament per a aquest propòsit.
  • Dades tractades:
   • Dades d'identificació: Nom i cognoms
   • Dades de contacte: Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte
   • Suggeriment de millora
  • Criteri de conservació:

   Les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual han estat demanades, sempre que no se'ns hagi sol·licitat la seva supressió, així com mentre siguin necessaris per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Analítiques de visites als llocs web

  L’INSTITUT GUTTMANN fa ús de diverses tècniques per recollir informació que pugui ser utilitzada per obtenir dades analítiques de les visites i navegació per les pàgines dels seus llocs web.

  Aquestes analítiques es recolzen en l'ús de serveis externs que disposen de la seva pròpia política de privacitat:

  • Google Analytics
  • Oracle AddThis

  És important remarcar que, tal com indiquen les seves polítiques de privacitat, aquestes empreses poden creuar les dades de navegació amb els seus registres interns per tal d'utilitzar-los per a la personalització d'anuncis, encara que no es tingui un compte registrat per als seus serveis.

  • Legitimació:
   • Interès legítim de l'INSTITUT GUTTMANN per obtenir informació analítica sobre l'ús del lloc web per part dels visitants.
   • /* Si la IP no és anònima */ Consentiment donat per l'ús de cookies i obtenció de dades de navegació.
  • Dades tractades:
   • Identificadors en línia, incloent cookies d'identificació
   • Adreces de protocol d'internet (IP) i identificadors de dispositius
   • Identificadors de clients
   • nformació continguda en les capçaleres HTTP de les sol·licituds enviades a través d'internet com el tipus de dispositiu, sistema operatiu i navegador des del qual es visiten les pàgines
   • Informació proporcionada pel navegador com l'idioma preferit, zona horària i altres
   • Informació geogràfica derivada de l'adreça IP
   • Dades de navegació en el lloc web: pàgines visitades, pàgines origen, ...

   Més informació a:

   • https://policies.google.com/technologies/partner-sites
   • https://privacy.google.com/businesses/adsservices/
   • https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html
  • Criteri de conservació:
   • Les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual han estat demanades, sempre que no se'ns hagi sol·licitat la seva supressió, així com mentre siguin necessaris per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

    En el cas de les dades recopilades per tercers tal com Google i Oracle, es regiran pels termes establerts per aquests en les seves respectives polítiques de privacitat i la persistència de les cookies informada en la nostra Política de Cookies.

   A més de l'anterior, l'INSTITUT GUTTMANN podrà dur a terme altres tractaments de les dades personals. En aquest cas l'interessat rebrà la informació necessària en relació amb aquests tractaments i l'INSTITUT GUTTMANN sol·licitarà el seu consentiment si així resulta necessari.

Durant quant de temps conservarà l'INSTITUT GUTTMANN les dades?


En general, l'INSTITUT GUTTMANN conservarà les dades personals dels interessats pel temps que duri la vinculació amb l'usuari, siguin necessaris per a la finalitat per a la qual han estat recollides i, si s'escau, durant el període que resulti necessari per a la formulació, l'exercici o la defensa de potencials reclamacions, o per complir amb les obligacions legals que determini la legislació aplicable.

Un cop finalitzat aquest termini, l'INSTITUT GUTTMANN es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, destruir-los, bloquejar-los o anonimizar-los en la mesura del possible per a la finalitat per a la qual es conservessin.

Així mateix, en qualsevol moment podrà exercir el seu dret a la supressió de les dades. En el cas que es doni alguna circumstància legítima que justifiqui el seu manteniment, les dades no serien suprimits, però sí que podria optar al seu dret a la limitació del tractament de les dades.

A qui es comunicaran les dades?


Les dades personals no se cediran a tercers, llevat que sigui necessari per donar resposta a la sol·licitud, estiguem obligats per una llei o l'interessat ens hagi donat el seu consentiment.

També pot ser que comuniquem les dades a empreses que ens presten serveis relacionats amb l'activitat ordinària i administrativa de l'empresa en qualitat d'encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació de serveis com ara, entre d'altres, proveïdors de serveis de correu electrònic, allotjament de serveis web, allotjament de servidors, serveis d'aplicacions de gestió en modalitat SaaS, arxiu de fitxers en el núvol i altres.

La prestació d'aquests serveis pot implicar el tractament de les dades personals per part d'empreses ubicades en països fora de l'Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades). No obstant, només es realitzarà amb països que ofereixen un nivell adequat de protecció o, en el cas d'entitats en els EUA, que estiguin acreditades en el marc de l'Escut de Privacitat UE-EUA. Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, del 12 de juliol de 2016 i hagin proporcionat garanties addicionals com ara Clàusules Contractuals Tipus (SCC en les seves sigles en anglès).

A continuació, es relacionen els proveïdors de serveis vinculats a la pàgina web de l'INSTITUT GUTTMANN:

Google Inc Proveïdor del servei d’analítiques d’ús web i el servei YouTube de visualització de vídeos. https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
Oracle Corporation Proveïdor de les eines per a la interacció amb xarxes socials AddThis https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

Quins són els drets dels interessats quan ens faciliten les seves dades?


En qualsevol moment la persona interessada pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals tractades per l'INSTITUT GUTTMANN, així com els d'oposició i limitació del seu tractament.

Aquests drets podran ser exercits gratuïtament per l'interessat, i si escau per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada mitjançant un dels formularis referenciats a peu d'aquest apartat, acompanyada de còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, dirigida a:

 • Per correu electrònic: protecciodades@guttmann.com
 • Per correu postal: Camí de Can Ruti, s/n 08916 Badalona (Barcelona)

En el cas de representació, s'haurà de provar mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la seva representació.

A més dels anteriors drets, l'interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada d'aquest. L’INSTITUT GUTTMANN podrà continuar tractant les dades personals de l'interessat en la mesura que la llei aplicable ho permeti o persisteixi qualsevol altra legitimació que ho justifiqui.

L’INSTITUT GUTTMANN recorda a l'interessat que té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control pertinent (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Formularis per a l'exercici dels drets

Actualització de les seves dades


És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en elles. En cas contrari, no responem de la veracitat d'aquestes i de les implicacions que pugui tenir en el seu tractament.

Seguretat en el tractament i custòdia de dades


L’INSTITUT GUTTMANN declara que ha aplicat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir i poder demostrar que el tractament és conforme amb la legislació vigent i que es garanteix la protecció dels drets dels interessats.

Per a això ha implantat un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per a determinar i aplicar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

En concret es disposa de mesures de seguretat consistents en:

 • El control físic de l'accés i la protecció dels equips, persones i instal·lacions on realitza els tractaments de dades.
 • L'accés als seus sistemes informàtics es realitza per mitjà d'usuaris i contrasenyes individuals, limitant l’accés a les dades a aquells empleats que estrictament ho requereixen per a l'acompliment del seu lloc de treball.
 • Que realitza còpies de seguretat de les dades personals de les quals té l'obligació de mantenir la integritat i disponibilitat.
 • En el supòsit de gestionar suports o documents amb dades personals, aquests estan degudament custodiats sota clau o amb dispositius de tancament equivalents.
 • Sistemes de protecció perimetral a la xarxa per evitar intrusions i antivirus de protecció dels seus sistemes informàtics.
 • Es disposa d'un registre d'incidències de seguretat i s'han establert mecanismes i procediment de notificació de fallides de seguretat.
 • Que es disposa d'un Pla de Continuïtat que estableix la possibilitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic dins dels terminis requerits per complir amb els compromisos de negoci als quals estem obligats segons el nostre contracte de servei.

Així mateix, l'INSTITUT GUTTMANN ha posat en marxa controls interns per tal de verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

Ús de cookies


L’INSTITUT GUTTMANN utilitza cookies en aquest lloc web, a l'igual que la majoria dels llocs web a Internet, per analitzar i per millorar l'experiència de l'usuari.

També s'empren cookies per gestionar la navegació a través del lloc web, per recordar la configuració dels usuaris (per exemple, les preferències d'idioma) i per mantenir les sessions dels usuaris autenticats.

Si no accepta les cookies, podrà seguir utilitzant la nostra web, però algunes característiques o àrees d'aquesta podran estar limitades o no funcionar correctament..

A la nostra Política de Cookies trobareu informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers.

Preguem llegeixi atentament la nostra Política de Cookies abans de continuar navegant al nostre lloc web.

Enllaços a pàgines de tercers


La nostra web conté enllaços a altres pàgines les pràctiques de privacitat de les quals podran diferir de les de l'INSTITUT GUTTMANN. Si envia informaciópersonal a aquestes pàgines, aquesta serà tractada d'acord amb les seves polítiques de privacitat. Suggerim que llegeixi amb deteniment la política de privacitat de totes les pàgines que visiti.

Botons de compartició amb xarxes socials


El nostre lloc web conté funcionalitats relacionades amb les xarxes socials tal com els botons per compartir els continguts del blog a les xarxes socials. Aquestes funcionalitats poden recollir la seva adreça d'IP, la pàgina que està visitant a la nostra web i poden fixar una cookie perquè aquesta operi correctament. Tant les funcionalitats com els widgets de les xarxes socials poden estar allotjats per tercers o directament a la nostra pàgina. La seva interacció amb ells es regeix per la política de privacitat de l'empresa que els ofereix.

Modificació de la Política de Privacitat


L’INSTITUT GUTTMANN pot modificar la seva Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada perquè quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l'interessat pugui confirmar el seu consentiment.