Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Programa UBUNTU

Terapeuta amb pacient infantil de l'Institut Guttmann

El Programa UBUNTU, liderat per l’àrea de Treball Social de l’Institut Guttmann, vol agrupar i coordinar totes aquelles accions destinades a vetllar per la dignitat, el respecte als drets i el benestar, tant físic com psicològic, moral i material, de totes les persones que són ateses al nostre hospital, així com de llurs famílies, per tal de poder detectar i actuar de manera urgent, específica i positiva en la resolució o atenuació d’aquells casos de vulnerabilitat que els afecten i són, o poden ser, causa de sofriment, marginació, abusos o exclusió social.

Situacions que per la seva gravetat han de ser objecte d’una especial atenció professional, però alhora d’una mirada empàtica i compromesa amb qui les pateix, donat que sovint es manifesten de manera poc evident, difícils de percebre si no es tenen en compte expressament i, de vegades, sota una aparença de normalitat, ja sigui per desconeixement dels drets de la pròpia víctima, per por, per formar part de les anomenades situacions vergonyants, o per alteracions cognitives. Situacions totes elles que s’han de tenir especialment en compte en nens, adolescents i persones grans.

Dins aquest programa, mostra de la proximitat i compromís de l’Institut Guttmann vers els seus pacients, s’inclouen entre d’altres:

  • El “Protocol de detecció de situacions de precarietat, vulnerabilitat i exclusió social”.
  • El “Protocol d’identificació de possibles situacions de maltractaments en infants, dones (violència de gènere) i presumptes situacions de incapacitat cognitiva”.
  • El “Protocol de fragilitat psicosocial, que desenvolupa l’Equip d’Assessorament i Suport Especialitzat” en intervencions domiciliaries i comunitàries.
  • El Programa de participació activa “La veu del Pacient”.
  • Les “Beques-Tractament” creades per evitar que algú, per manca de recursos, pugui quedar sense algun tractament innovador que, sent-li necessari, no està inclòs en la cartera pública de serveis sanitaris.
UBUNTU és un concepte tradicional africà que prové de les llengües zulu i xhosa, i constitueix una regla ètica enfocada a la lleialtat entre les persones i les relacions de fraternitat i solidaritat entre aquestes. És un principi humanitari del que varen ser grans ambaixadors en Nelson Mandela i en Desmond Tutu en la reconstrucció de l’actual Sudàfrica. La filosofia ubuntu pot resumir-se dient que “ningú pot ser feliç si no regna la felicitat entre aquells que l’envolten i dels que en forma part”; a tots ens afecta la felicitat o el dolor dels altres i no podem restar-hi indiferents.

Contacte

Àrea de Treball Social de l'Institut Guttmann
T. 93 497 77 00
divendres, 6 abril, 2018 - 11:38