Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Institut Universitari Guttmann – UAB | Institut Guttmann

Institut Universitari Guttmann – UAB

Imatge
logo uab universitat autònoma de barcelona

Com a Institut Universitari adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l'Institut Guttmann desenvolupa aspectes acadèmics, científics i de recerca en neurociències en general i de la neurorehabilitació i les tecnologies aplicades a l'autonomia personal en particular.


  • Orientació Acadèmica adreçada a la transferència de coneixement i la formació pluridisciplinar i de qualitat en l'àmbit de la neurorehabilitació per a aquells estudiants i professionals clínics o investigadors que vulguin aprofundir en els coneixements i les habilitats d'aquesta disciplina neurocientífica..

  • Capacitació especialitzada dels professionals de la salut vinculats al món de la Neurorehabilitació.

  • Facilitar l'aplicació a l'àmbit assistencial dels avenços diagnòstics, tecnològics i terapèutics.
Imatge
Investigación e Innovación

Els mòduls que inclouen els diferents programes formatius també estan indicats per a altres professionals de la salut o estudiants interessats a conèixer o iniciar-se en aquest àmbit concret de la Neurorehabilitació. Tots ells permeten introduir-se als coneixements i les experiències que afavoreixen la salut i la qualitat de vida de les persones afectades per una discapacitat adquirida d'origen neurològic.

Com a Institut Universitari adscrit a la UAB, tots els programes docents i els diferents cursos d'especialització, un cop superats satisfactòriament, donen lloc a l'obtenció de la corresponent acreditació com a titulació universitària oficial o bé com a titulació pròpia de la UAB i la certificació del número de crèdits europeus -ECTS- previst al programa.

Màsters Universitaris

Oferta docent de màsters amb caràcter oficial, adaptats a l'espai europeu d'educació superior.

Màster en Neurorehabilitació

Màster de Formació Permanent en Rehabilitació Neuropsicològica

Màster en Neuroenginyeria i Rehabilitació

Siidon

Accedeix al Centre de Documentació Santi Beso Arnalot, a través del portal web SiiDON

Siidon