Màster en Neuroenginyeria i Rehabilitació

Màster universitari presencial.

El màster universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació té per objectiu formar enginyers i enginyeres de manera multidisciplinària amb un nivell de competències elevat, que els permeti adaptar-se amb facilitat a llocs de treball de responsabilitat en hospitals, empreses o centres de recerca de l'àmbit de la neuroenginyeria i de la rehabilitació en el camp de la salut. Es proposa que l'estudiantat adquireixi un coneixement dels fonaments teoricopràctics de la neuroenginyeria i la rehabilitació i de la tecnologia que hi està associada. Les matèries proporcionaran coneixements i habilitats sobre enginyeria neural, sistemes sensorials, cerebrals i musculars, tecnologia assistencial i teràpies cognitives, motores i cardiorespiratòries, entre d'altres. 

L'UPC és coordinadora d'aquest màster, el qual s'imparteix conjuntament entre l'UAB, l'UPC i l'Institut Guttmann. 

 

Contacto

docencia@guttmann.com

Tel. 93 497 77 00 ext. 2360

Crèdits

1 curs acadèmic i mig

90 crèdits ECTS

Metodologia docent

La metodologia docent i lavaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Durada del Màster

1 curs acadèmic i mig.

Inici: setembre

Preu del Màster

Preu aproximat del màster sense despeses addicionals, 2.490 € (6.225 € per a no residents a la UE).

Recursos docents

El Màster disposa d'una plataforma en línia de suport a l'aprenentatge i la comunicació. S'hi troben les guies docents de cadascun dels mòduls, els guions de les classes i els articles recomanats, els e-mails de contacte amb els coordinadors, així com fòrums on estudiants i professors tenen la possibilitat de mantenir contacte fora de les hores presencials.

Continguts
Mòduls ETCS
Semestre 1  
Anatomy and Physiopathology 4,5
Rehabilitation Therapies  3
Rehabilitation equipment 4,5
Biomedical Signals 4,5
Medical Images 4,5
Biomaterials 4,5
Modeling and Simulation of Biomedical Systems 4,5
Semestre 2  
Mobility assistive technologies 3
Human-Machine Interfaces 4,5
Neuromodulation and Neuroestimulation 3
Data analysis in rehabilitation 4,5
Neuroimage 4,5
m-Health systems 3
Virtual Reality and Serious Games 3
Biomechanics 4,5
Semestre 3  
Academic Compulsory Work Placement 18
Master's Degree Dissertation 12
Total ECTS  60