Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació | Institut Guttmann

Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació

L'Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació representa una nova manera d'entendre la medicina, una manera més avançada de donar resposta als problemes neurològics de les persones; a les quals, a més de proporcionar el diagnòstic més rigorós i el tractament més efectiu per a la seva malaltia, cal contribuir a promoure la seva salut cerebral, perquè això l'ajudarà a millorar també la seva pròpia malaltia i la farà estar i sentir-se tota ella més saludable, a la vegada que n'afavorirà el seu benestar i el de la família, així com el del seu entorn relacional.

Aquesta nova visió respon a un dels principals reptes que, segons l'Organització Mundial de la Salut, avui té plantejada la nostra societat:

"Mantenir la capacitat funcional del nostre sistema nerviós al llarg de tota la nostra vida".

Imatge
Salud cerebral

L'Institut Guttmann, després de més de cinquanta anys centrat en la lesió medul·lar i el dany cerebral, s'obre a noves patologies on pot aportar el seu coneixement i experiència en neurociències i neurorehabilitació: l'Alzheimer i altres demències, les malalties neurodegeneratives com el Parkinson o l'esclerosi múltiple, els problemes de salut mental, la fatiga crònica i la fibromiàlgia, o l'atenció precoç i els trastorns d'aprenentatge en l'infant.

L'objectiu és proposar, per a cada persona en particular, les tècniques més avançades per a la millor solució dels seus problemes de salut, i oferir-li una neurorehabilitació especialitzada, intensiva i centrada en la persona, adreçada a restituir, millorar o compensar els dèficits funcionals derivats de la lesió neurològica.

També forma part de la nostra missió institucional assessorar, acompanyar i proporcionar els millors serveis assistencials i d'acompanyament al pacient i la família al llarg de les diferents etapes del seu procés. Perquè ens preocupen les persones, la salut i el seu benestar.

Imatge
Salud cerebral

La Salut Cerebral es defineix com el conjunt òptim de connexions cerebrals a cada moment de la nostra vida per desenvolupar plenament i satisfactòriament la nostra existència. Aquest conjunt de connexions és el resultat de la nostra experiència cada dia. Així, millorar els hàbits de vida relacionats amb la salut cerebral (exercici físic, dieta, entrenament cognitiu, somni, socialització i tenir un projecte vital motivador) ens ajudarà a mantenir i potenciar aquestes connexions per endarrerir l'aparició de canvis associats a l'envelliment, minimitzar la simptomatologia de malalties neurològiques que poden afectar, i també a optimitzar la capacitat del nostre cervell per donar resposta a malalties que ja han estat diagnosticades.

Guttmann Barcelona, Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació

Imatge
Guttmann Barcelona

Un conjunt de clíniques especialment pensades i dissenyades per oferir el millor diagnòstic i els tractaments més avançats per donar resposta als problemes funcionals, tant motors com cognitius i conductuals, que afecten les persones que pateixen una malaltia neurològica o algun tipus de trastorn neuropsiquiàtric.

Guttmann Barcelona és un centre assistencial altament especialitzat que mitjançant un gran equip de professionals experts en neurorehabilitació i amb el segell de qualitat de l'Institut Guttmann vol promoure la salut i el benestar de les persones que atén i de les seves famílies. Una iniciativa que té com a missió atendre les persones d'una manera integral, holística i personalitzada, generant al seu voltant un ecosistema afavoridor de la salut i del benestar personal, alhora que acompanyar-les en la millora de les capacitats funcionals.

Oferim un diagnòstic i un tractament de manera integral, holística, personalitzada, amb rigor científic i amb el segell de qualitat que caracteritza l'Institut Guttmann.

Saber-ne més

Clíniques especialitzades

Tractaments personalitzats

Instal·lacions

Investigació en Salut Cerebral

El sistema nerviós té una capacitat intrínseca per modificar la seva la funció i estructura per tal de desenvolupar noves capacitats i adaptar-se als reptes i canvis de l'entorn (plasticitat neuronal). Aquesta capacitat intrínseca del cervell canvia de manera natural al llarg de la vida. El nostre objectiu és conèixer aquests canvis per potenciar-los i dirigir-los. Aprofitar la plasticitat neuronal i promoure la reserva cognitiva millorarà la salut cerebral de cada individu.

A més, com que el sistema nerviós exerceix una funció reguladora (generadora de salut o salutogènica) sobre la resta de sistemes del nostre organisme, optimitzar la salut cerebral ens permetrà optimitzar també la capacitat de salutogènesi, millorar la salut general i reduir l'impacte de diverses condicions mèdiques de caràcter crònic.

Saber-ne més

Projecte Barcelona Brain Health Initiative (BBHI)

Un estudi de recerca per conèixer com mantenir la salut del cervell al llarg de la vida. El projecte compta amb gairebé 5.000 voluntaris i un equip multidisciplinari de professionals sota el lideratge científic del Professor Álvaro Pascual-Leone, Degà Associat de Ciència Clínica i Traslacional a la Harvard Medical School, del seu equip d'experts, i de l'assessoria d'un comitè de científics de reconegut prestigi internacional.

Saber-ne més

Imatge
BBHI

Amics de l'Institut Guttmann

Ser Amic de l'Institut Guttmann és ajudar-nos a construir una societat més inclusiva i participativa i a desenvolupar projectes socials i de recerca

Saber-ne més

Amics de l'Institut Guttmann