Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Responsabilitat Social Corporativa

Institut Guttmann, responsabilitat social corporativa

L’Institut Guttmann, com a entitat d’iniciativa social i organització dedicada a la neurorehabilitació de les persones amb una discapacitat d’origen neurològic, és per sí mateixa una entitat implicada i amb un fort compromís social que inclou el concepte actual de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) al seu adn. Des de la seva fundació al 1965, l’Institut Guttmann dedica els seus esforços a les persones, pacients i llurs famílies, treballa amb el coneixement expert en els àmbits de la docència i la recerca, i realitza una important tasca social per a la inclusió i participació social de les persones amb discapacitat i per afavorir la seva plena igualtat d'oportunitats.

Per coherència amb la seva missió, visió i valors, i amb un fort compromís de millorar contínuament, l’Institut Guttmann ha decidit fer una aposta per la Responsabilitat Social Corporativa, convertint-se en una organització capdavantera en el sector sanitari que treballa molt activament i de manera decidida en aquesta línia, on destaquem:

Política de Responsabilitat Social Corporativa

El Patronat de la Fundació Institut Guttmann ha aprovat un únic document que esdevé la política transversal de tota l’organització i del qual se’n deriven els Plans (Triennals) i els Programes (Anuals) a desenvolupar.

La Política Institucional de Responsabilitat Social Corporativa, és el document que, en línia amb els objectius institucionals recollits als estatuts de la Fundació, expressa la voluntat, els objectius, les orientacions, les estratègies i l’acció continuada del sistema de gestió de Responsabilitat Social Corporativa i de Compliance de l’Institut Guttmann, des de la implicació voluntària i més enllà del què estableix la legislació vigent.

Vídeo: La Responsabilitat Social Corporativa a l'Institut Guttmann

Portal de Transparència i Bon Govern

L’Institut Guttmann exerceix una política de transparència informativa i a la seva web institucional disposa d’una secció on publica i actualitza regularment tota la informació i documentació relativa a la seva gestió, les principals línies d'acció, les polítiques més significatives, els resultats de les seves activitats, així com el resultat de les seves diferents acreditacions nacionals i internacionals i el retiment de comptes. 

Informes de progrés RSC

L’Institut Guttmann elabora anualment un informe de Responsabilitat Social Corporativa que s’integra en la Memòria Anual – Balanç Social que la institució ja editava històricament. Per tant, ara un únic document, presentat en format web, recull tota l’activitat anual desenvolupada sempre en el marc de la Responsabilitat Social Corporativa, un espai en el que conflueixen els diferents àmbits en els que treballa la institució.

El document es basa en el model Global Reporting Initiative (Versió Core) i s’adequa a la revisió d’indicadors del GRI, del Pacte Mundial de les Nacions Unides, i de l’Economia del Bé Comú. 

Accedeix a les darreres publicacions 

Certificació IQNet SR10

L’Institut Guttmann disposa de la certificació del Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social IQNet SR10, d’acord als estàndards internacionals de gestió que recullen les millors pràctiques i recomanacions a nivell internacional en matèria de RSC.

Pacte Mundial de les Nacions Unides

La Fundació Institut Guttmann, és entitat adherida i sòcia signant del Pacte Mundial de les Nacions Unides, està fermament compromesa amb els seus principis i amb els objectius responsables per a la sostenibilitat, i ha estat una de les primeres entitats en incorporar els ODS i el seu anàlisi a la Memòria - Informe de RSC anual.

Per fer-ho, la Comissió de RSC de la institució ha elaborat un anàlisis d’aquells Objectius de Desenvolupament Sostenible que proposa el Pacte Mundial en els que contribueix de manera més destacada amb l’aplicació de la seva activitat.

Enguany s'ha afegit un sisè ODS dins les prioritats de la Institució, el número 17, que està directament relacionat amb les aliances. L’Institut Guttmann treballa de manera col·laborativa i així ho recull en el nou Pla Estratègic 2020-2025,  en molts dels seus àmbits d’actuació 

Economia del Bé Comú

L’Institut Guttmann és a Catalunya l’organització pionera al sector sanitari en incorporar-se al moviment global de l’Economia del Bé Comú (EBC), va formalitzar la seva adhesió l’any 2015 i des de llavors reporta els seus indicadors. El balanç de l’Economia del Bé Comú de l’Institut Guttmann ha estat auditat favorablement i ha obtingut una de les puntuacions més altes a l’Estat Espanyol.

 

Accedeix a la web 

 

 

 

dilluns, 3 agost, 2020 - 16:18