Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Responsabilitat Social Corporativa | Institut Guttmann

Responsabilitat Social Corporativa

La Fundació Institut Guttmann, com a entitat d'iniciativa social i organització dedicada a les persones, és una entitat implicada i amb un fort compromís social que inclou el concepte actual de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) a l'ADN.

Des de la seva fundació el 1965, la Fundació Institut Guttmann dedica els seus esforços a les persones, pacients i famílies, treballa amb el coneixement expert en els àmbits de la docència i la investigació en neurociències, salut cerebral i neurorehabilitació, i realitza una important tasca social per a la inclusió i la participació social de les persones amb discapacitat, així com per afavorir-ne la plena igualtat d'oportunitats.

Per coherència amb la seva missió, visió i valors, i amb un fort compromís de millora continu, la Fundació Institut Guttmann va decidir fa ja molts anys, apostar de manera clara per la RSC, convertint-se en una organització líder al sector sanitari que treballa molt activament i de manera decidida en aquesta línia.

Informes de
Responsabilitat
Social Corporativa

Tota la informació relacionada amb l'activitat de la Fundació Institut Guttmann i la seva Responsabilitat Social Corporativa es troba publicada a la web rsc.guttmann.com. 

La Fundació elabora anualment un Informe de Responsabilitat Social Corporativa que s'integra a la Memoria Anual - Balanç Social. En format web, aquest informe recull tota l'activitat anual desenvolupada sempre en el marc de la Responsabilitat Social Corporativa, un espai on conflueixen els diferents àmbits en què treballa la institució.

El document es fa sobre la base del model Global Reporting Initiative (Versió Core) i s'adequa a la revisió d'indicadors del GRI, del Pacte Mundial de les Nacions Unides i de l'Economia del Bé Comú.

Accedeix a la memòria

Política de Responsabilitat
Social Corporativa

La Fundació Institut Guttmann compta amb un únic document que ha esdevingut la política transversal a tota l'organització i del qual es deriven els Plans (Trienals) i els Programes (Anuals) a desenvolupar. Aquesta és la Política Institucional de Responsabilitat Social Corporativa, que, en línia amb els objectius institucionals recollits als estatuts de la Fundació, expressa la voluntat, els objectius, les orientacions, les estratègies i l'acció continuada del sistema de gestió de Responsabilitat Social Corporativa i de Compliance de la Fundació Institut Guttmann, des de la implicació voluntària i més enllà del que estableix la legislació vigent.

Portal de Transparència i Bon Govern

La Fundació Institut Guttmann exerceix una política de total transparència informativa i al web disposa d'una àmplia i rigorosa secció on publica i actualitza regularment tota la informació i documentació relativa a la gestió, les principals línies d'acció, les polítiques, els resultats dels seus. activitats, així com el resultat de les auditories i diferents certificacions i acreditacions nacionals i internacionals i el rendiment de comptes.

Visitar

Certificació IQNet SR10

L'Institut Guttmann disposa de la certificació del Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social IQNet SR10, d'acord amb els estàndards internacionals de gestió que recullen les millors pràctiques i recomanacions internacionals en matèria de RSC.

ODS
 

Pacte Mundial de les Nacions Unides

La Fundació Institut Guttmann, és entitat adherida i sòcia signant del Pacte Mundial de les Nacions Unides, està fermament compromesa amb els seus principis i amb els objectius responsables per a la sostenibilitat, i ha estat una de les primeres entitats a incorporar els ODS i la seva anàlisi a la Memòria - Informe de RSC anual.

Per això, la Comissió de RSC de la institució ha elaborat una anàlisi dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que proposa el Pacte Mundial en què contribueix de manera més destacada amb l'aplicació de la seva activitat.

ODS 3

Com a Hospital Especialitzat en Neurorehabilitació, l'Institut Guttmann és centre de referència a nivell nacional i internacional en la seva especialitat. La seva activitat assistencial es caracteritza per la consecució d'uns resultats rehabilitadors òptims, comparats amb altres hospitals de la nostra especialitat i sempre segons les escales de mesura internacionals. També contribuïm de manera activa, i mitjançant la nostra activitat social, a la prevenció i la reducció dels accidents de trànsit, així com amb el millor tractament de les seqüeles derivades d'aquests sinistres.

ODS 10

L'Institut Guttmann realitza des de fa més de 53 anys una tasca intensa cap a la igualtat de drets i l'equiparació d'oportunitats de les persones amb discapacitat. Per això, col·laborem de manera molt estreta amb les associacions de persones amb discapacitat. De fet, el Consell Social i de Participació, format per representants de les principals associacions i òrgan de govern consultiu de la nostra institució, ens ajuda a promoure i desenvolupar projectes rellevants per afavorir-ne l'apoderament i l'autonomia personal.

ODS 11

El projecte Guttmann Barcelona Life d'apartaments adaptats amb serveis és una iniciativa directament orientada al compliment d'aquest objectiu: aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Institut Guttmann porta un pas més enllà el seu compromís amb les persones amb discapacitat, afavorint el seu accés a un habitatge digne i accessible, i al desenvolupament d'una vida independent i autònoma, que alhora respecti el seu propi estil de vida i la capacitat de decisió.

ODS 13

L'Institut Guttmann compta amb l'acreditació EMAS, la ISO 14001 i la ISO 50001, essent un exemple d'organització sanitària que incorpora tota una sèrie de mesures que protegeixen el medi ambient, i que a més promou la consciència de totes les persones amb què es relaciona sobre la importància de contribuir a la mitigació del canvi climàtic.

ODS 16

La Fundació Institut Guttmann és una institució sòlida, reputada i respectada per la seva gran trajectòria treballant per a les persones i un exemple de responsabilitat, transparència i bon govern. La institució a través d'una firma independent audita anualment els seus comptes per garantir-ne la gestió patrimonial correcta; exerceix una política de transparència informativa a través de la seva “Memòria – Balanç Social” i del “Portal de Transparència i Bon Govern” disponibles a la pàgina web. Addicionalment, treballem en la implantació d'un Compliance Legal a l'organització.

ODS 17

L'Institut Guttmann orienta la seva activitat assistencial i investigadora a millorar la cooperació internacional mitjançant l'accés a la ciència, la tecnologia i la innovació per augmentar l'intercanvi de coneixements. Així mateix, promou el desenvolupament, així com la transferència, la divulgació i la difusió de tecnologies ecològicament racionals i sostenibles, l'augment de l'ús de tecnologies instrumentals, en particular de les tecnologies de la informació i la comunicació en els seus processos rehabilitadors.