Línies estratègiques

L'Institut Guttmann treballa principalment en 6 línies estratègiques de recerca i innovació:

1.

1.

Tecnologies per a la rehabilitació sensitivomotora i productes de suport.

Contribuir a generar coneixement en neurorehabilitació que repercuteixi a la pràctica clínica hospitalària. Impulsar la innovació tecnològica com a eina per millorar la pràctica clínica i/o la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

  • Introduint noves tecnologies en l'àmbit de la neurorehabilitació per contribuir a millorar l'autonomia funcional dels pacients amb problemes neurològics.
  • Fomentant la innovació tecnològica per millorar l'eficiència dels procediments en rehabilitació, generant informació objectiva sobre cada procediment i investigant nous productes de suport per a la millora de la qualitat de vida dels pacients.

Lideratge:

3D Kinematics for Remote Patient Monitoring (RPM3D)

Codi: 777222
Entitat finançadora: Unió Europea (ATTRACT)
Investigador principal: Dr. Eloy Opisso
Execució: 2019-2020
Import subvenció: 12.500€

Saber-ne més

Imatge
Europa

ABLE exoesqueleton

Codi: 20121
Entitat finançadora: EIT Health
Investigador principal: Dr. Joan Vidal
Execució: 2020-2022
Import subvenció: 314.586€

Saber-ne més

Imatge
EIT

Programa Joan Ribas Araquistain de Recerca i Innovació terapèutica en prehabilitació, rehabilitació i abordatge integral de les seqüeles de tumors cerebrals

Imatge
Fundació Joan Ribas Araquistain

Entitat finançadora: Fundació Joan Ribas Araquistain
Investigador principal: Dr. Josep M. Tormos
Execució: 2020-2023
Import donació: 900.000€

Imatge
Logo Ministerio

2.

2.

Neuroreparació i teràpies avançades.

Posicionar el nostre Institut com a centre de referència nacional i internacional, per a les fases clíniques de la recerca translacional en assaigs clínics, teràpies avançades i medicina regenerativa aplicada a la lesió medul·lar (LM) i al dany cerebral adquirit (DCA).

  • Impulsant el desenvolupament d'assajos clínics en intervencions neuroregeneradores desenvolupant estratègies de neuromodulació multimodal combinades amb entrenament intensiu assistit per robots.
  • Creant una biobase de dades a partir de la informació derivada de la tipificació de pacients a nivell clínic i subclínic que serveixi per a la selecció de candidats a aquest tipus d’estudi.

Lideratge:

NISCI Multicenter, multinational, placebo controlled phase II study for the safety and preliminary efficacy of intrathecal ATI355 in patients with acute cervical spinal cord injury

Codi: 20121
Tipologia de projecte: Competitiu europeu
Entitat finançadora:  European Commisson
Investigador principal: Dr. Jesús Benito
Execució:  2016-2021
Import subvenció: 900.000€

Saber-ne més

Imatge
Europa

CERMOD-ERANet-Neuron. Non-invasive electrical stimulation of the cervical spinal cord to facilitate arm and hand functional recovery in incomplete traumatic cervical spinal cord injured patients

Codi: AC16/00050
Tipologia de projecte: Competitiu nacional
Entitat finançadora: Institut de Salut Carlos III ISCIII (European Commission)
Investigador principal: Dr. Joan Vidal
Execució:  2017-2021
Import subvenció: 91.355€

Imatge
Logo Europa 2

RED TERCEL – Red de terapia celular

Codi: RD16/0011/0036
Tipologia de projecte: Xarxes
Entitat finançadora: Institut de Salut Carlos III
Investigador principal: Dr. Joan Vidal
Execució: 2013-2020
Import subvenció: 4.708€

Imatge
Logo Europa 2

Recuperació dels moviments del braç i de la mà en pacients amb lesió de la medul·la espinal cervical mitjançant la neuromodulació elèctrica espinal assistida amb un exoesquelet de braç

Codi: 201713.31
Tipologia de projecte: Competitiu nacional ONG
Entitat finançadora: Fundació La Marató TV3
Investigador principal: Dr. Jesús Benito
Execució: 2018-2021
Import subvenció: 112.585€

Saber-ne més

Imatge
Marató TV3

Estudi clínic de Seguretat, aleatoritzat, doble cec, de dues dosis i controlat amb placebo en el tractament de la lesió medul·lar incompleta a nivell cervical amb WJ-MSC intratecal en infusió múltiple

Codi: PI19/01680
Entitat finançadora: Institut de Salut Carlos III
Investigador principal: Dr. Joan Vidal
Execució: 2020-2022
Import subvenció: 183.920€

Imatge
Logo Europa 2

Estimulació transcutània medul·lar (tSCS) per millorar la funció respiratòria en pacients amb lesió medul·lar cervical o toràcica. Estudi pilot

Tipologia de projecte: Competitiu ONG
Entitat finançadora: Beca Mike Lane (Castellers de la Vila de Gràcia)
Investigador principal: Dra. Hatice Kumru
Execució: 2019-2021
Import donació: 10.000€

Imatge
Logo Europa 2

3.

3.

Rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva (GNPT).

Avançar en la validació dels nous programes de valoració computeritzada de funcions cognitives, així com estratègies d’intervenció clínica en l’àmbit de la prevenció i envelliment actiu i saludable.

Explorar estratègies d'intervenció clínica amb Guttmann NeuroPersonal Trainer® en l'àmbit de la prevenció i envelliment actiu i saludable.

Lideratge:

Nutriprecisió: Disseny i validació d'estratègies nutricionals de precisió basades en nous productes alimentaris i tecnologies de la informació i la comunicació, orientades a la millora de la qualitat de vida durant l'envelliment de col·lectius pre-senior i senior

Tipologia de projecte: Contracte de prestació de serveis
Entitat finançadora: Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Execució: 2017-2021

Efectes de teràpies combinades d'exercici, mindfulness i estimulació cognitiva a la cognició i la neuroplasticitat en pacients amb ictus isquèmic crònic

Codi: 201717.32
Tipologia de projecte: Competitiu nacional ONG
Entitat finançadora: Fundació La Marató TV3
Investigador principal: Dr. Jesús Benito
Execució: 2018-2021
Import donació: 20.155€

Saber-ne més

Imatge
Marató TV3

Active VRain - Tecnologies interactives per a la rehabilitació cognitiva

Codi: PID2019-106426RA-C33
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Execució: 2020-2024
Import subvenció: 18.150€

Imatge
Logo Ministerio

Mesura de l'eficiència de les habilitats neuropsicològiques relacionades amb una conducció segura i el nivell d'aprenentatge adquirit durant un entrenament convencional de conducció gràcies a una plataforma on-line

Entitat finançadora: Carrera Ponle Freno (Atresmedia)
Execució: 2019-2020
Import donació: 13.423€

4.

4.

Salut cerebral.

Investigar en Salut Cerebral desenvolupant un estudi longitudinal prospectiu de cohorts per caracteritzar, quantificar, monitoritzar i optimitzar marcadors biomèdics, socials i ambientals relacionats amb la salut cerebral de les persones.

Incorporar i integrar tecnologies avançades per estudiar el cervell amb experts locals i internacionals de prestigi.

Lideratge:

Barcelona Brain Health Initiative (BBHI)

Codi: 201717.32
Tipologia de projecte: No competitiu ONG
Entitat finançadora: Fundació Institut Guttmann, Fundació La Caixa y Fundació Abertis
Investigador principal: Dr. David Bartrès-Faz
Execució: 2016-2021

Saber-ne més

Imatge
BBHI

Brain Health Coaching App (BHCA)

Número expedient: 2018 PROD 00172

Tipologia de projecte: Competitiu públic
Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació
Investigador principal: Josep Maria Tormos i Javier Solana
Execució: 2019-2021

Aquest projecte està cofinançat per la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) “Una manera de fer Europa”.

Import subvenció: 100.000€

Imatge
3 logos

DANTIAN

Tipologia de projecte: Contracte de prestació de serveis
Entitat finançadora: Grup ICA, Mahou i Agrícola del Bosc
Investigador principal: Dr. Javier Solana
Execució: 2019-2020
Import contractat: 167.100€

5.

5.

Neuroestimulació i Neuromodulació.

Potenciar l'estimulació cranial no invasiva com a eina innovadora pel diagnòstic i tractament de diverses patologies associades a la lesió medul·lar i al dany cerebral, així com per a la millora de la salut cerebral.

  • Aplicar tècniques d'estimulació no invasiva per optimitzar la naturalesa plàstica del sistema nerviós i la seva capacitat funcional residual desprès d'una lesió, inhibint els canvis que resulten desadaptatius i potenciant els que condueixen a situacions de més funcionalitat.
  • Impulsant el desenvolupament de programes clínics innovadors d'estimulació cerebral no invasiva per al tractament de patologies associades amb lesions medul·lars i cerebrals (com el dolor neuropàtic, l'afàsia, la depressió, l'epilèpsia o els dèficits cognitius), així com en la recuperació del dèficit motor.
  • Desenvolupar i avaluar estratègies clíniques diagnòstiques i terapèutiques innovadores amb l'estimulació cerebral no invasiva com a eina, sola o amb altres estratègies.

Lideratge:

Assaig controlat aleatori de l'efecte potenciador de l'estimulació transcranial de soroll aleatori (TRNS) a la rehabilitació cognitiva dels pacients amb lesió cerebral traumàtica

Codi: 201735.10
Tipologia de projecte: Competitiu nacional ONG
Entitat finançadora: Fundació La Marató de TV3
Investigador principal: Dr. Josep M. Tormos
Execució: 2018-2021
Import donació: 195.000€

Imatge
Marató TV3

Estudi pilot per avaluar l'eficàcia i la seguretat de l'EMTr associada a la rehabilitació per a la millora de la funcionalitat de l'extremitat superior a l'ictus

Entitat finançadora: Campanya empleats BBVA
Investigador principal: Dr. Raúl Pelayo
Execució: 2019-2021
Import donació: 36.100€

Assaig clínic fase II sobre l'ús de l'estimulació magnètica transcranial repetitiva real vs simulada associada al tractament rehabilitador en la millora de la marxa en pacients amb esclerosi múltiple

Codi: PI19/01634
Entitat finançadora: Institut de Salut Carlos III
Investigador principal: Dr. Raúl Pelayo
Execució: 2020-2022
Import donació: 32.670€

Imatge
Logo Europa 2

6.

6.

Investigació social  -QVIDLAB-.

Promoure el coneixement sobre com els factors contextuals incideixen en la reintegració a l'entorn sociofamiliar després de la neurorehabilitació, en la vida quotidiana de les persones amb discapacitat i en la qualitat de vida.

Innovar en procediments i actuacions socials que defensin la igualtat d'oportunitats i la inclusió social de les persones amb una discapacitat d'origen neurològic i alhora promoure l'apoderament de les persones amb discapacitat, amb la participació de les associacions de persones amb discapacitat, especialment les que pertanyen al Consell Social de l’Institut Guttmann.

Reforçar la visió del model assistencial de l'Institut Guttmann que és de caràcter holístic, humanista, ecològic i de proximitat a les persones amb discapacitat sobrevinguda.

Potenciar el ventall d'aliances estratègiques, especialment pel que fa a l'OMS (CIF), les associacions de persones amb discapacitat, els observatoris socials i de la discapacitat, les universitats, etc., tant a nivell nacional com internacional.

Lideratge:

Personalised Medicine by Predictive Modeling in Stroke for better Quality of Life - PRECISE4Q

Codi: 777107
Tipologia de projecte: C Competitiu europeu
Entitat finançadora: Unió Europea (Programa de Recerca i Innovació Horizon 2020)
Investigador principal: Dra. Montserrat Bernabeu
Execució: 2018-2022
Import subvenció: 377.190€

Saber-ne més

Imatge
Europa

VIGOUR. Evidence-Based Guidance to Scale-up Integrated Care in Europe

Codi: 777107
Tipologia de projecte: Competitiu europeu
Entitat finançadora: Unió Europea (3r Programa de Salut - 3HP)
Investigador principal: Dra. Javier Solana
Execució: 2019-2021
Import subvenció: 32.485,20€

Saber-ne més

Imatge
Europa

Participa

És un projecte de recerca social orientat a conèixer i entendre com es pot promocionar la participació a la societat de les persones amb discapacitat, amb la voluntat de transformar-la perquè sigui plenament inclusiva.

Saber-ne més

Imatge
Participa Institut Guttmann