Formació MIR

Pregrau
 

Contacte:

docencia@guttmann.com

Tel. 93 497 77 00 ext. 2360

L'Institut Guttmann, a través del seu modern hospital de neurorehabilitació, contribueix a la formació pràctica dels futurs professionals de la salut. Són pràctiques que els permeten completar la formació teòrica que reben en els plans d'estudis de les universitats o escoles universitàries respectives, alhora que coneixen i s'entrenen en els hàbits i mètodes de treball propis de la nostra institució i especialitat.

Per a que l'alumne pugui treure el màxim profit d'aquestes pràctiques, anteriorment al seu inici haurà de fer el curs d'Introducció a la Neurorehabilitació que li donarà una visió general i comprensible del procés neurorehabilitador complex.

Estudiants MIR

Des del 2001, l'Institut Guttmann està reconegut per la Comisión Nacional de Medicina Física i Rehabilitació del Ministerio de Sanidad y Consumo, com a Unitat Docent Associada per a la formació mèdica de postgrau, complementària a l'especialitat de Medicina Física i Rehabilitació.

Per això, compta amb un programa docent per a les estades clíniques a la Unitat de Lesió Medular ia la Unitat de Dany Cerebral que es desenvolupa en un període mínim de 2 mesos en una o altra unitat, o bé de tres mesos, un mes i mitjà a cadascuna de les dues unitats. Aquestes estades són per a metges residents R3 o superior.

Així mateix, hi ha un programa rotatiu d'almenys un mes al Servei de Neurourologia perquè els futurs especialistes en urologia puguin introduir-se a la patologia de la bufeta Neurògena.

Què has de fer per sol·licitar una estada?

  • Contactar amb la Secretaria de Docència, via e-mail, fent una proposta de dates i/o unitats, i indicant a quin hospital/universitat pertany.
  • Les places es registren per ordre d'arribada, ens posarem en contacte amb tu per informar-vos de l'estat de la vostra sol·licitud.
  • Si la sol·licitud prospera, s'adjudicarà provisionalment la plaça fins a obtenir l'autorització formal emesa pel Comitè de Docència..
  • Per obtenir l'autorització hauràs de realitzar els tràmits administratius següents:
    • El Comitè de Docència de l'Hospital on curses el MIR haurà d'enviar per correu postal al Comitè de Docència i Investigació del nostre Hospital, una sol·licitud formal d'estada, indicant les dades personals, el curs i l'especialitat que estàs realitzant, període i unitat o unitats sol·licitades.
    • Enviar-nos per correu electrònic una còpia del teu DNI/NIF/Passaport, una fotografia tipus carnet, una còpia del teu Currículum Vitae i una còpia del teu Títol universitari.
    • Un cop el Comitè de Docència avaluï la teva sol·licitud i doni la seva aprovació t'enviarem una carta d'autorització, amb còpia al Comitè de Docència sol·licitant, perquè puguis iniciar els tràmits d'estada al nostre Hospital.

Altres professionals

L'Institut Guttmann té establerts convenis de col·laboració amb diverses universitats per a la formació pràctica de professionals que segueixen estudis d'especialització a les seves pròpies àrees professionals: Psicologia Conductual, Neuropsicologia, etc.

Així mateix, es facilita l'estada a professionals que, procedents d'altres hospitals, tant nacionals com internacionals, especialment d'Amèrica Llatina, tenen interès a conèixer l'Institut Guttmann, seguir els programes docents, aprofundir en el model assistencial característic i col·laborar en els projectes de recerca.

Imatge
Otros profesionales