Qualitat acadèmica

La Política de Qualitat Acadèmica de l'Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann, Sistema Intern de Qualitat Acadèmica -SIQuA-, reflecteix el ferm compromís de la institució amb la qualitat dels seus programes formatius.

Contacte:

docencia@guttmann.com

Tel. 93 497 77 00 ext. 2360

Partint de les directrius del programa AUDIT de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació, i de les recomanacions de l'European Association for Quality Assurance (ENQA), la Política de Qualitat Acadèmica de l'Institut Guttmann s'estructura en una sèrie de processos que regulen tots els aspectes de la pràctica docent: des de la creació de noves titulacions, el seguiment de les mateixes, els recursos humans i materials necessaris per al funcionament correcte de la tasca docent i l'avaluació-formació continuada de professors i personal d'administració, fins a la gestió de queixes, la satisfacció dels grups d’interès i la rendició de comptes a la societat.

El Sistema Intern de Qualitat Acadèmica compta amb diferents documents que descriuen la seva estructura, funcionament i seguiment:

Els indicadors de resultats sobre el desenvolupament dels processos es presenten a través dels documents següents: