Celeste Aparicio

Celeste Aparicio

Celeste Aparicio

Neuropsicòloga
Especialista en neurorehabilitació del dany cerebral