Cristina Silvestre

Cristina Silvestre

Cristina Silvestre

Terapeuta ocupacional
Especialista en tècniques d’estimulació sensorial