Suport psicològic

En aquesta primera etapa, és fonamental rebre orientació i suport per part de professionals experts, però també en fases posteriors del cicle vital per fer front a l'aparició de noves necessitats, interrogants, temors i dificultats.

Els efectes d'una patologia o problema neurològic comporten sempre un fort impacte a nivell biopsicosocial, tant a la vida del propi individu, com a les persones del seu entorn. La seva qualitat de vida es pot veure afectada, així com el seu benestar psicològic.

Les capacitats alterades d'origen neurològic ocasionen un desequilibri important en l'individu, plantegen una nova realitat, sovint desconeguda, i generen una gran incertesa de cara al futur.

Sovint es produeix com a conseqüència d'un episodi traumàtic, que va seguit d'un procés mèdic, en què sovint hi ha un llarg període d'ingrés hospitalari i de distanciament del propi entorn i de l'estil de vida que s'ha tingut fins aquest moment.

Si compteu amb la informació i l'atenció adequada durant el procés d'adaptació a la nova situació, serà més fàcil que la persona pugui gaudir d'experiències vitals sanes i satisfactòries. De la mateixa manera, és molt aconsellable compartir els sentiments obertament amb les persones de l’entorn, integrant la discapacitat adquirida de la manera més normalitzadora possible.

La persona ha de realitzar un procés de dol adequat per les pèrdues viscudes, però és bàsic que pugui descentrar la seva atenció de les limitacions i dirigir-se a les potencialitats i oportunitats que se li plantegen per seguir amb l'estil de vida que vulgui. L'atenció a les necessitats emocionals i del seu entorn pot contribuir al benestar i al bon funcionament de les relacions interpersonals.

L'equip interdisciplinar de l'Institut Guttmann té com a un dels seus objectius fonamentals desenvolupar la resiliència de la persona, de manera que posi en marxa els mecanismes i els recursos necessaris per fer front a la nova situació.

Per això, l'equip de psicòlegs els avaluen i orienten intervenint tant en fases inicials com en possibles complicacions a llarg termini.

En una primera fase, es fa una exploració psicològica tant al pacient com a la família, amb l'objectiu de dissenyar un pla de tractament individualitzat i recollir aquella informació que permeti avaluar-ne l'evolució. Els professionals de psicologia de l'Institut Guttmann ofereixen atenció individual i/o familiar, tractament per a l'estrès posttraumàtic, tècniques de relaxació per controlar l'ansietat i altres tractaments que afavoreixen el benestar i la qualitat de vida. Posteriorment a la fase d'hospitalització, el pacient tindrà una visita de control anual amb el psicòleg o psicòloga de referència.

Referències:

Dra. Soler, D. (2020) “Aprender a vivir con los cambios y retos: de qué hablamos cuando decimos resiliencia”. Revista Sobre Ruedas, 104, 29-32.

Gilabert, A. (2012). “Aspectos psicológicos en la neurorrehabilitación infantil”. Revista Sobre Ruedas, 82, 18-19.

Gilabert, A. (2021). “Resiliencia”. Revista Sobre Ruedas, 81, 8-9.