Lesió medul·lar infantil

Després de la lesió medul·lar infantil: seqüeles

En funció del grau d'afectació podem classificar la lesió medul·lar completa o parcial, i en funció del nivell en què aquesta es produeix, les conseqüències de la lesió medul·lar seran més o menys greus.

Una lesió medul·lar a nivell cervical dona lloc a una TETRAPLEJIA, que és la pèrdua o disminució de la sensibilitat i/o mobilitat voluntària de les extremitats superiors i inferiors i de tot el tronc.

La lesió medul·lar a nivell toràcic i lumbar dona lloc a una PARAPLEJIA, que es manifesta per una manca de sensibilitat i/o paràlisi total o parcial de les extremitats inferiors, i de la part del tronc sublesional.

La lesió medul·lar a nivell del con medul·lar i de la cua de cavall produeix afectació de la sensibilitat i reducció de la mobilitat voluntària, però en la majoria dels casos es preserva la capacitat de marxa.

De la lesió medul·lar infantil se'n deriven també altres conseqüències, que es presentaran des de l'inici de la lesió o al llarg del creixement del nen o nena, sempre en funció del grau i nivell de lesió, com ara:

  • Manca de control d'esfínters.
  • Dolor neuropàtic.
  • Espasticitat.
  • Problemes a la pell, com úlceres per pressió.
  • Alteració de la funció respiratòria.
  • Trastorns de la regulació de la temperatura corporal.
  • Alteracions a l'esfera sexual.

Créixer amb una lesió medul·lar

Els nens i nenes amb lesió medul·lar poden desenvolupar desviacions de les articulacions, principalment escoliosi a la columna, així com problemes al maluc o els genolls. La massa òssia es veu reduïda al llarg del temps, per la qual cosa el risc de patir fractures es veu incrementat.

La lesió medul·lar a la infància afecta el cos del nen o nena en la seva globalitat, pot afectar el seu ritme de creixement i es pot presentar una evolució diferent en cada cas. El nen o nena amb lesió medul·lar requerirà de diferents cures i tractaments.

La Neurorehabilitació és fonamental per a aquests infants, amb la finalitat de prevenir complicacions, millorar-ne la funcionalitat i guanyar autonomia per tenir una vida el més satisfactòria possible.

Fins ara, les conseqüències d'una lesió medul·lar són irreversibles atès que la medul·la espinal no es regenera i la complexitat i l'estructura fan que la reparació quirúrgica amb les tècniques actuals sigui impossible. Malgrat tot, es segueix investigant a nivell mundial per aconseguir la seva curació en el futur, i sorgeixen nous procediments quirúrgics i tecnològics que contribueixen a millorar el pronòstic i la qualitat de vida de les persones afectades per una lesió medul·lar.

Neurorehabilitació de la Lesió Medul·lar Infantil a l’Institut Guttmann

A l'Institut Guttmann realitzem un procés de Neurorehabilitació altament especialitzat dirigit a restituir, minimitzar i/o compensar les alteracions funcionals a conseqüència de la lesió medul·lar. Proporcionem al pacient una atenció integral, continuada, personalitzada i basada en la intervenció d'un equip multidisciplinari expert.

Amb rigor científic i calidesa humana, aprofitant les possibilitats que ofereixen les tecnologies més modernes i aplicant procediments clínics específics capaços d'aportar importants millores qualitatives, la vida de les persones afectades per una lesió medul·lar pot millorar considerablement. Aconseguir el major grau d'autonomia possible, la recuperació de l'autoestima i una inclusió social activa, normalitzadora i satisfactòria seran els objectius principals durant el procés de rehabilitació.

La Unitat de Rehabilitació Infantil i Juvenil de l'Institut Guttmann atén nens i nenes entre 0 i 16 anys amb seqüeles funcionals, tant físiques com cognitives i conductuals, derivades de malalties o lesions neurològiques. Ofereix un seguiment clínic periòdic durant l'etapa infantil i juvenil, tant per al control de l'evolució de la discapacitat com per a la prevenció de les possibles complicacions derivades de la lesió neurològica.

Més informació

Testimonis de pacients

En fases posteriors de la Lesió Medular Infantil

En fases posteriors, és possible seguir programes d'entrenament personalitzats per optimitzar la capacitat funcional o tractar problemes específics derivats de l'afectació neurològica. A Guttmann Barcelona hi ha la possibilitat de seguir un programa totalment personalitzat d'entrenament i millora de la funcionalitat adreçat a nens i nenes amb lesió medul·lar.

Guttmann Barcelona

A Guttmann Barcelona, ​​Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, oferim programes personalitzats d'entrenament i millora de la funcionalitat, així com programes intensius especialitzats.

Coneix-lo

Un entorn adaptat i pensat per a tu
Apartaments Guttmann Barcelona Life

Guttmann Barcelona Life és un equipament social format per un conjunt d'apartaments totalment adaptats i domotitzats amb un ampli ventall de serveis complementaris a mida de cada usuari.

Els apartaments comparteixen edifici amb l’Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, per la qual cosa és possible combinar l'estada amb un tractament neurorehabilitador especialitzat.

Saber-ne més

Apartaments GBL
Apartaments GBL
Apartaments GBL
Apartaments GBL
Apartaments GBL

Campus esportius

L'Institut Guttmann organitza periòdicament campus esportius adreçats a joves entre 10 i 18 anys. En aquests campus, els joves gaudeixen d'activitats esportives, culturals i treballen aspectes terapèutics relacionats amb la realització d'activitats de la vida diària, planificació de tasques, maneig de cadira de rodes a l'entorn, accessibilitat, entrenament a la comunitat, etc.

Youth Ability Camp

Sports&Life Guttmann Club

El programa Sports&life inclou activitats adreçades als més petits. Sports&Life possibilita la pràctica de l'esport i altres activitats socials i culturals en un entorn diferent de l'habitual i normalitzat, contribuint a l'estat anímic i de salut dels participants. Les activitats, organitzades amb la col·laboració d'altres entitats especialitzades, estan coordinades i supervisades per l'Institut Guttmann i compten sempre amb l'acompanyament i la supervisió de professionals de l'hospital.

Saber-ne més

Imatge
Sports&Life Guttmann Club