Traumatisme cranioencefàlic

Després del traumatisme cranioencefàlic: seqüeles

La primera conseqüència de la lesió posttraumàtica sol ser una alteració de la consciència, el coma, la intensitat i durada de la qual serà variable i que, en alguns casos, pot prolongar-se durant mesos, provocant importants conseqüències a llarg termini.

  • Trastorns a nivell sensorial (tacte, olfacte, vista, etc.).
  • Trastorns del moviment i la marxa (tetraparèsies i hemiparèsies).
  • Trastorns de la deglució.
  • Trastorns en la coordinació motora, el to muscular o l'espasticitat.
  • Alteracions en el control dels esfínters.

En l'aspecte neuropsicològic (afectació de les funcions superiors), podem objectivar una gran variabilitat de dèficits cognitius i conductuals que, amb diferent intensitat, poden aparèixer com a conseqüència del traumatisme cranioencefàlic. Les principals funcions cognitives que es poden veure alterades són:

  • L'atenció-concentració.
  • La memòria-aprenentatge.
  • El raonament-intel·ligència.
  • El llenguatge i la parla.
  • Canvis en la conducta i l'emoció.

Aquestes alteracions tendeixen a presentar-se amb diferents freqüències; no obstant, solen alterar la capacitat del pacient per adquirir, emmagatzemar i recuperar nova informació. El resultat de la disfunció cognitiva és una pèrdua de les relacions socials que sovint provoca l'aparició d'angoixa a l'entorn familiar, a la qual cosa se suma la dificultat per tornar a la situació educacional o laboral anterior a l'accident.

Rehabilitació del traumatisme cranioencefàlic a l'Institut Guttmann

La recuperació després d'un traumatisme cranioencefàlic dependrà de l'abast de la lesió cerebral, i en els casos més greus és difícil, malgrat els avenços en el camp de la neurologia i la investigació de substàncies que puguin afavorir la regeneració nerviosa. Tot i això, la neurorehabilitació disposa de mètodes per ajudar a la persona afectada per un dany cerebral a optimitzar la recuperació de les seves funcions, potenciar les seves capacitats conservades i ajudar-la a adaptar-se a les seves limitacions, amb la finalitat d'aconseguir la màxima autonomia possible.

Resultats del procés rehabilitador


Nivell de satisfacció


 

Testimonis de pacients

Rehabilitació del traumatisme cranioencefàlic en fases posteriors

Les persones amb seqüeles d'un traumatisme cranioencefàlic, que un cop finalitzat el procés rehabilitador a l'Institut Guttmann o a qualsevol altre centre, vulguin seguir programes de rehabilitació intensius i personalitzats per optimitzar-ne la capacitat funcional o tractar problemes específics derivats de l'afectació neurològica, poden fer-ho a través de l'Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació de Guttmann Barcelona.

Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació

A l'Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació de Guttmann Barcelona oferim programes personalitzats d'entrenament i millora de la funcionalitat, així com programes intensius especialitzats.

Més informació

Vida Activa

Programa d'empoderament, entrenament comunitari i iniciació a la vida independent.

Vida Activa és una proposta innovadora que va un pas més enllà de la visió tradicional de la rehabilitació hospitalària. L'objectiu és aconseguir que la persona recuperi al màxim la seva autonomia funcional, així com la capacitat de decidir i autogestionar-se en funció del seu propi estil de vida, d'una manera activa i participativa.

L'origen d'aquesta iniciativa neix de la necessitat de traslladar els aprenentatges i les habilitats adquirides durant el procés rehabilitador a l'entorn comunitari. D'aquesta manera, se'n facilita l'adaptació i es normalitza la nova situació de la persona al si de la comunitat.

Aquest programa s'adapta a les necessitats pròpies de cada persona i es pot fer en el moment en què es necessiti adquirir habilitats per desenvolupar un model de vida independent.

Més informació

Imatge
Programa de empoderamiento

Programa d'empoderament adreçat a facilitar el trànsit entre l'hospital i el domicili

Es tracta d'un programa específicament dirigit a persones afectades per les seqüeles d'un ictus o un traumatisme cranioencefàlic i en les que l'aparició de la discapacitat condiciona una nova manera de viure i la tornada al domicili s'afronta amb certes pors i ansietat. En aquests casos, s'ofereix la possibilitat de continuar fent un tractament de rehabilitació intensiva ambulatori i complementar-lo amb l'estada a un apartament adaptat juntament amb el familiar o el cuidador principal. L'objectiu del programa és empoderar al cuidador i a l'individu en el maneig de les activitats de la vida diària, les cures i fins i tot en la rehabilitació, adoptant un paper actiu en el procés d'emancipació i tornada al domicili. El programa combina l'estada a l’apartament amb el tractament rehabilitador i contempla la intervenció d'un professional en els casos en què es requereixin ajudes puntuals o accions formatives

Veure vídeo

Un entorn adaptat i pensat per a tu
Apartaments Guttmann Barcelona Life

Guttmann Barcelona Life és un equipament social format per un conjunt d'apartaments totalment adaptats i domotitzats amb un ampli ventall de serveis complementaris a mida de cada usuari.

Els apartaments comparteixen edifici amb la clínica Guttmann Barcelona – Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, per la qual cosa és possible combinar l'estada amb un tractament neurorehabilitador especialitzat.

Saber-ne més

Apartaments GBL
Apartaments GBL
Apartaments GBL
Apartaments GBL
Apartaments GBL

Referències sobre el traumatisme cranioencefàlic

Intervenciones de rehabilitación en traumatismo craneoencefálico: consenso multidisciplinar. IN08/2010. Barcelona: Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut. Pla director sociosanitari. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2010.

Traumatic brain injury. Rehabilitation Medicine Quick Reference. David X. Cifu, MD and Deborah Caruso, MD. Demos Medical Publishing, New York. 2010