Síndrome Postpòlio

  • Fatiga.
  • Miàlgies.
  • Atròfia muscular.
  • Pèrdua de funcionalitat.

Si observem canvis electromiogràfics, podem constatar que es tracta veritablement d'una síndrome postpòlio (Criteris de Halstead).

Tractament de la síndrome postpòlio

A la patologia de la síndrome postpòlio la prevenció del deteriorament funcional, mitjançant neurorehabilitació i el seguiment per part d'un professional clínic expert, juntament amb els actes quirúrgics indicats i una bona rehabilitació de manteniment, són ara per ara la millor opció terapèutica.

Testimonis de pacients

Entrenament i manteniment per a persones afectades per Síndrome Postpòlio

És possible seguir programes d'entrenament personalitzats per optimitzar-ne la capacitat funcional o tractar problemes específics derivats de l'afectació neurològica. A Guttmann Barcelona pots trobar un programa totalment personalitzat d'entrenament i millora de la funcionalitat.

Guttmann Barcelona

A Guttmann Barcelona, Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, oferim programes personalitzats d'entrenament i millora de la funcionalitat, així com programes intensius especialitzats.

Més informació

Un entorn adaptat i pensat per a tu
Apartaments Guttmann Barcelona Life

Guttmann Barcelona Life és un equipament social format per un conjunt d'apartaments totalment adaptats i domotitzats amb un ampli ventall de serveis complementaris a mida de cada usuari.

Els apartaments comparteixen edifici amb la clínica Guttmann Barcelona – Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, per la qual cosa és possible combinar l'estada amb un tractament neurorehabilitador especialitzat.

Saber-ne més

Apartaments GBL
Apartaments GBL
Apartaments GBL
Apartaments GBL
Apartaments GBL

Referències sobre la Síndrome Postpòlio

S Howard R,  Bridgens R. Clinical Review. Poliomyelitis and the postpolio syndrome. BMJ VOLUME 330 4 JUNE 2005 bmj.com

INFORME DE SITUACIÓN SOBRE EL SÍNDROME POST-POLIO: REVISIÓN DE LA LITERATURA, SITUACIÓN EN ESPAÑA Y POSIBLES LÍNEAS DE ACTUACIÓN. Instituto de Salud Carlos III

Institut Guttmann, PORTELL, E. DR.El Síndrome de la Postpolio. Dossier de soporte para los profesionales de la atención primaria de salud. 2009.

Síndrome Pospolio. Kumru H, Portell E.. FMC. 2015;22:132-7. - Vol. 22 Núm.03 DOI: 10.1016/j.fmc.2015.03.003

Restless legs syndrome in patients with sequelae of poliomyelitis. Kumru H, Portell E, Barrio M, Santamaria J. Parkinsonism Relat Disord. 2014 Oct;20(10):1056-8. doi: 10.1016/j.parkreldis.2014.06.014. Epub 2014 Jun 26. PMID:25042342

Mechanical and thermal hyperalgesia in patients with poliomyelitis. Kumru H, Portell E, Marti M, Albu S, Tormos JM, Vidal J, Valls-Sole J. Clin Neurophysiol. 2013 Jul;124(7):1431-8. doi: 10.1016/j.clinph.2013.01.009. Epub 2013 Feb 13. PMID:23415862