Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ictus | Institut Guttmann

Ictus

L'ictus més enllà de la fase aguda

Episodi 5 de Beines de Mielina, el Podcast de l'Institut Guttmann

Escoltar

Després de l'ictus:
seqüeles

Les conseqüències derivades d'un ictus dependran de la localització de la lesió i de la seva extensió.

Un ictus a l'hemisferi dret sovint ocasiona paràlisi del costat esquerre del cos (hemiplegia esquerra). A més, poden aparéixer

 • Problemes en la percepció de l'espai.
 • Negligència esquerra: els objectes i persones que estiguin a la banda esquerra del pacient s'ignoren.
 • Desconeixement o no reconeixement de les seqüeles.

Un ictus a l'hemisferi esquerre, generalment ocasiona paràlisi del costat dret del cos (hemiplegia dreta) i diverses alteracions del llenguatge que coneixem genèricament amb el terme afàsia.

Quan l'ictus es localitza a la zona del cerebel causarà problemes de descoordinació, desequilibri, mareig, nàusees i vòmits.

Els ictus que es localitzen al tronc de l'encèfal són els que poden arribar a ser més greus. En aquesta zona se situa el control de totes les funcions involuntàries com ara la respiració, el batec cardíac, la pressió arterial, etc. A més, també controla funcions com ara la deglució, la parla, l'audició o els moviments oculars. A tot això s'hi afegeix que les vies que transporten la informació des dels hemisferis cerebrals passen pel tronc de l'encèfal cap a les extremitats, de manera que la lesió també condiciona una paràlisi d'un o dos hemicossos.

Segons demostren els estudis científics, sembla que en qualsevol dels casos anteriors com més precoçment s'iniciï un tractament de neurorehabilitació adequat per un equip multidisciplinari expert, millors seran els resultats funcionals a llarg termini.

Prevenció de l'ictus

Actualment estan ben identificats els principals factors de risc per a l'ictus:

Factors de risc no modificables

 • El risc d’ictus creix amb l’edat.
 • El risc d'ictus és superior als homes.
 • La raça negra americana té un percentatge de risc superior al d'altres races.
 • Antecedents familiars d’ictus.

No obstant això, afortunadament, hi ha molts altres factors modificables, entre els que destaquen:

Factors de risc modificables

 • Hipertensió arterial.
 • Malalties cardíaques (angina de pit, cardiopatia isquèmica o arrítmies).
 • Consum de tabac.
 • Nivell elevat de greix a la sang.
 • Diabetis mellitus.
 • Obesitat.
 • Estil de vida sedentari.

Cada segon compta

Les conseqüències d'un accident cerebrovascular són menors com més aviat s'arribi a l'hospital i s'iniciï el tractament rehabilitador. És per això que la identificació precoç dels símptomes d’alarma és vital per activar el Codi Ictus.

Els símptomes d’alarma són:

 • Pèrdua de força de la cara, braç i/o cama d'un costat del cos, d'inici brusc.
 • Trastorns de la sensibilitat, sensació d'«encoixinament o formigueig» de la cara, braç i/o cama d'un costat del cos, d'inici brusc.
 • Pèrdua sobtada de visió, parcial o total, en un o tots dos ulls.
 • Alteració sobtada de la parla, dificultat per expressar-se. Llenguatge que costa articular i ser entès per qui escolta.
 • Mal de cap d'inici sobtat, intensitat inhabitual i sense causa aparent.
 • Sensació de vertigen intens, inestabilitat, desequilibri o caigudes brusques inexplicades, si s'acompanyen de qualsevol dels símptomes descrits anteriorment.

Rehabilitació de l'Ictus a l'Institut Guttmann

A l'Institut Guttmann realitzem un procés de neurorehabilitació altament especialitzat adreçat a restituir, minimitzar i/o compensar les alteracions funcionals a conseqüència de l'ictus. Per això, proporcionem al pacient una atenció integral, continuada, personalitzada i basada en la intervenció d'un equip multidisciplinari expert.

Amb rigor científic i calidesa humana, aprofitant les possibilitats que ofereixen les tecnologies més modernes i aplicant procediments clínics específics capaços d'aportar importants millores qualitatives, la qualitat de vida de les persones afectades per un ictus pot millorar considerablement. Assolir el grau d'autonomia més gran possible, la recuperació de l'autoestima i una inclusió social activa, normalitzadora i satisfactòria seran els objectius principals durant el procés de rehabilitació.

A la fase inicial de la lesió l'Institut Guttmann posarà tots els dispositius assistencials del centre a disposició del pacient a fi de donar la resposta més àgil i eficaç possible al tractament medicoquirúrgic i la rehabilitació integral.

Resultats del procés rehabilitador


Nivell de satisfacció


 

Testimonis de pacients

Vida Activa

Programa d'empoderament, entrenament comunitari i iniciació a la vida independent 

Vida Activa és una proposta innovadora que va un pas més enllà de la visió tradicional de la rehabilitació hospitalària. L'objectiu és aconseguir que la persona recuperi al màxim la seva autonomia funcional, així com la capacitat de decidir i autogestionar-se en funció del seu propi estil de vida, d'una manera activa i participativa.

L'origen d'aquesta iniciativa neix de la necessitat de traslladar els aprenentatges i les habilitats adquirides durant el procés rehabilitador a l'entorn comunitari. D'aquesta manera, se'n facilita l'adaptació i es normalitza la nova situació de la persona al si de la comunitat.

Aquest programa s'adapta a les necessitats pròpies de cada persona i es pot fer en el moment en què es necessiti adquirir habilitats per desenvolupar un model de vida independent.

Més informació

Imatge
Programa de empoderamiento

Preparant la tornada a casa

Un programa d'empoderament i rehabilitació intensiva en un entorn adaptat i pensat per a tu

Es tracta d'un programa específicament dirigit a persones afectades per les seqüeles d'un ictus o un traumatisme cranioencefàlic i en les que l'aparició de la discapacitat condiciona una nova manera de viure i la tornada al domicili s'afronta amb certes pors i ansietat. En aquests casos, s'ofereix la possibilitat de continuar fent un tractament de rehabilitació intensiva ambulatori i complementar-lo amb l'estada a un apartament adaptat juntament amb el familiar o el cuidador principal. L'objectiu del programa és empoderar al cuidador i a l'individu en el maneig de les activitats de la vida diària, les cures i fins i tot en la rehabilitació, adoptant un paper actiu en el procés d'emancipació i tornada al domicili. El programa combina l'estada a l’apartament amb el tractament rehabilitador i contempla la intervenció d'un professional en els casos en què es requereixin ajudes puntuals o accions formatives.

Veure vídeo

Un entorn adaptat i pensat per a tu
Apartaments Guttmann Barcelona Life

Guttmann Barcelona Life és un equipament social format per un conjunt d'apartaments totalment adaptats i domotitzats amb un ampli ventall de serveis complementaris a mida de cada usuari.

Els apartaments comparteixen edifici amb la clínica Guttmann Barcelona – Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, per la qual cosa és possible combinar l'estada amb un tractament neurorehabilitador especialitzat.

Saber-ne més

Apartaments GBL
Apartaments GBL
Apartaments GBL
Apartaments GBL
Apartaments GBL

Referències sobre l'ictus

Rehabilitación del ictus: modelo asistencial. Recomendaciones de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, 2009. E. Duartea,, B. Alonsoa, M.J. Fernández, J.M. Fernández, M. Flóreza, I. García-Montes,

J. Gentil, L. Hernández, F.J. Juan, B. Palomino, J. Vidal, E. Viosca, J.J. Aguilar, M. Bernabeu, I. Bori, F. Carrión, A. Déniz, I. Díaz, E. Fernández, P. Forastero, V. Iñigo, J. Junyent, N. Lizarraga, L. López de Munaín, I. Máñez, X. Miguéns,

I. Sánchez y A. Soler.

http://www.lavanguardia.com/ciencia/cuerpo-humano/20161216/412674433613/catalunya-contra-el-ictus-investigacion.html