Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Paràlisi cerebral infantil | Institut Guttmann

Paràlisi cerebral infantil

  • Paràlisi Cerebral Espàstica.
  • Paràlisi Cerebral Distònica.
  • Paràlisi Cerebral Atàxica.
  • Paràlisi Cerebral Mixta.

Tractament de la Paràlisi Cerebral Infantil

El tractament durant la fase de desenvolupament s’orientarà a dirigir el desenvolupament psicomotor en cada cas fent prevenció de les complicacions. La Neurorehabilitació infantil adquireix un paper clau en aquest moment.

A la fase adulta, en què s'han estabilitzat les adquisicions neuromotores, és important fer un seguiment amb una periodicitat mínima anual per a detecció precoç de possibles complicacions, així com per valorar i assegurar el manteniment de la funcionalitat.

Neurorehabilitació pediàtrica

La Neurorehabilitació infantil adquireix un paper clau davant d'un ictus pediàtric. Un tractament mèdic, quirúrgic i rehabilitador especialitzat ajudarà al restabliment de la funcionalitat perduda, minimitzant els dèficits secundaris a la lesió, i ajudant a guanyar la màxima autonomia funcional, qualitat de vida i desenvolupament psicomotriu i educatiu que li corresponguin per edat.

La Unitat de Rehabilitació Infantil i Juvenil de l'Institut Guttmann atén nens i nenes entre 0 i 16 anys amb seqüeles funcionals, tant físiques com cognitives i conductuals, derivades de malalties o lesions neurològiques. Ofereix un seguiment clínic periòdic durant l'etapa infantil i juvenil, tant per al control de l'evolució de la discapacitat com per a la prevenció de les possibles complicacions derivades de la lesió neurològica.

Més informació

Testimonis de pacients

Entrenament i millora a Guttmann Barcelona

És possible seguir programes d'entrenament personalitzats per optimitzar-ne la capacitat funcional o tractar problemes específics derivats de l'afectació neurològica. A Guttmann Barcelona hi ha la possibilitat de seguir un programa totalment personalitzat d'entrenament i millora de la funcionalitat.

Guttmann Barcelona

A Guttmann Barcelona, ​​Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, oferim programes personalitzats d'entrenament i millora de la funcionalitat, així com programes intensius especialitzats.

Més informació

Un entorn adaptat i pensat per a tu
Apartaments Guttmann Barcelona Life

Guttmann Barcelona Life és un equipament social format per un conjunt d'apartaments totalment adaptats i domotitzats amb un ampli ventall de serveis complementaris a mida de cada usuari.

Els apartaments comparteixen edifici amb l’Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, per la qual cosa és possible combinar l'estada amb un tractament neurorehabilitador especialitzat.

Saber-ne més

Apartaments GBL
Apartaments GBL
Apartaments GBL
Apartaments GBL
Apartaments GBL

Campus esportius

L'Institut Guttmann organitza periòdicament campus esportius adreçats a joves entre 10 i 18 anys. En aquests campus, els joves gaudeixen d'activitats esportives, culturals i treballen aspectes terapèutics relacionats amb la realització d'activitats de la vida diària, planificació de tasques, maneig de cadira de rodes a l'entorn, accessibilitat, entrenament a la comunitat, etc.

Youth Ability Camp

Sports&Life Guttmann Club

El programa Sports&life inclou activitats adreçades als més petits. Sports&Life possibilita la pràctica de l'esport i altres activitats socials i culturals en un entorn diferent de l'habitual i normalitzat, contribuint a l'estat anímic i de salut dels participants. Les activitats, organitzades amb la col·laboració d'altres entitats especialitzades, estan coordinades i supervisades per l'Institut Guttmann i compten sempre amb l'acompanyament i la supervisió de professionals de l'hospital.

Saber-ne més

Imatge
Sports&Life Guttmann Club

Referències sobre la Paràlisi Cerebral Infantil

Muriel V, Garcia-Molina A, Aparicio-Lopez C, Ensenat A, Roig-Rovira T. Relationship between executive functioning and behaviour in children with cerebral palsy. Rev Neurol. 2015 Oct 16;61(8):337-43

Novak I1, McIntyre S, Morgan C, Campbell L, Dark L, Morton N, Stumbles E, Wilson SA, Goldsmith SA. Systematic review of interventions for children with cerebral palsy: state of the evidence. Dev Med Child Neurol. 2013 Oct;55(10):885-910.

Burdea GC, Cioi D, Kale A, Janes WE, Ross SA, Engsberg JR..Robotics and gaming to improve ankle strength, motor control, and function in children with cerebral palsy--a case study series. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng. 2013 Mar;21(2):165-73.

Tugui RD, Antonescu D. Cerebral palsy gait, clinical importance. Maedica (Buchar). 2013 Sep;8(4):388-93.

Strobl W, Theologis T, Brunner R, Kocer S, Viehweger E, Pascual-Pascual I, Placzek R.Best clinical practice in botulinum toxin treatment for children with cerebral palsy. Toxins (Basel). 2015 May 11;7(5):1629-48