Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Malaltia de Parkinson | Institut Guttmann

Malaltia de Parkinson

 • Tremolors. Generalment començarà a la mà o als dits. Pot aparèixer un fregament involuntari del polze i els dits de la mà (tremolor del rodament de la píndola) i la mà pot tremolar quan està en repòs.
 • Moviment lent. Amb el temps, la malaltia de Parkinson pot endarrerir el moviment normal del pacient, fent que les tasques simples es facin amb més temps. Els passos poden ser més curts i arrossegar els peus en caminar.
 • Rigidesa muscular. La rigidesa muscular es pot presentar a qualsevol part del cos i pot ser dolorosa.
 • Pèrdua dels moviments automàtics. Es pot veure reduïda la capacitat per realitzar moviments inconscients, com parpellejar, somriure o balancejar els braços en caminar.
 • Alteració de la postura i l’equilibri.
 • Canvis en la parla.
 • Canvis en l'escriptura

Tractament del Parkinson a l'Institut Guttmann

El tractament de la malaltia de Parkinson és farmacològic i les intervencions quirúrgiques són indicades en alguns casos, encara que la neurorehabilitació, especialment la fisioteràpia, pot ser de gran ajuda per a la correcció o alleugeriment dels problemes motors del pacient.

Aquest grup de malalties afecten de manera central la mobilitat, però també altres esferes com l'emocional, la cognitiva, del son, etc. Per això, a més de l'ús de medicaments, cal afegir un tractament rehabilitador que, de manera integral, abordi tots els possibles problemes.

 • Fisioteràpia: per mantenir un bon rang de moviment i evitar complicacions (articulars, dolor).
 • Teràpia ocupacional: amb l'objectiu d'endarrerir en la mesura que sigui possible la dependència i mantenir el màxim de funcionalitat possible.
 • Exercici aeròbic per millorar la fatiga i la qualitat de vida global.
 • Exercicis individuals i grupals (incloent-hi els realitzats a la piscina) per millorar la coordinació i l'equilibri, millorant la marxa i disminuint el risc de caigudes.
 • Tractament per millorar les funcions cognitives quan sigui pertinent.

Testimonis de pacients

Entrenament i manteniment per a persones afectades per la malaltia de Parkinson

Es poden seguir programes d'entrenament personalitzats per optimitzar la capacitat funcional o tractar problemes específics derivats de l'afectació neurològica. A Guttmann Barcelona podem planificar un programa totalment personalitzat dʻentrenament i millora de la funcionalitat.

Recupera la teva qualitat de vida. A Guttmann Barcelona t’oferim el tractament personalitzat del Parkinson que necessites.

Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació

A l'​​Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació de Guttmann Barcelona oferim programes personalitzats d'entrenament i millora de la funcionalitat, així com programes intensius especialitzats.

Més informació

Un entorn adaptat i pensat per a tu
Apartaments Guttmann Barcelona Life

Guttmann Barcelona Life és un equipament social format per un conjunt d'apartaments totalment adaptats i domotitzats amb un ampli ventall de serveis complementaris a mida de cada usuari.

Els apartaments comparteixen edifici amb la clínica Guttmann Barcelona – Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, per la qual cosa és possible combinar l'estada amb un tractament neurorehabilitador especialitzat.

Saber-ne més

Apartaments GBL
Apartaments GBL
Apartaments GBL
Apartaments GBL
Apartamentos GBL

Referències sobre la malaltia de Parkinson

Amano S1, Roemmich RT, Skinner JW, Hass CJ. Ambulation and Parkinson disease. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2013 May;24(2):371-92.

Proud EL, Miller KJ, Bilney B, Balachandran S, McGinley JL, Morris ME. Evaluation of measures of upper limb functioning and disability in people with Parkinson disease: a systematic review. Arch Phys Med Rehabil. 2015 Mar;96(3):540-551

Zhuang X1, Mazzoni P, Kang UJ. The role of neuroplasticity in dopaminergic therapy for Parkinson disease. Nat Rev Neurol. 2013 May;9(5):248-56.

Ahlskog JE. Does vigorous exercise have a neuroprotective effect in Parkinson disease? Neurology. 2011 Jul 19;77(3):288-94

Caballol N1, Martí MJ, Tolosa E. Cognitive dysfunction and dementia in Parkinson disease. Mov Disord. 2007 Sep;22 Suppl 17:S358-66.