Institut Guttmann

Neurorehabilitation hospital

+34 93 497 77 00

Job offers

 

 

These are the jobs that we need to cover at this time. Click on the offer that interests you to send your application.

If you are interested in working at Institut Guttmann and we do not have any vacancies right now that fit your profile, you can also send us your CV.

 • BARCELONA
  DESCRIPCIÓ LLOC DE TREBALL: Coordinació i avaluació clínica de salut cerebral incloent: anamnesi, exploració física, supervisió prova d'esforç, supervisió EEG i RNM, exploració neuropsicològica. Supervisió d'informes de resultats als participants. Participació en anàlisi de resultats, discussió i...
 • BARCELONA
  Entitat del sector sanitari ubicada al Barcelonés Nord precisa incorporar al seu servei de Manteniment del Centre de Barcelona un/a OPERARI DE MANTENIMENT 1ª. Funcions: - Planificar i prioritzar les ordres de treballs assignades, així com els manteniments preventius de la forma més adient i segons...
 • BADALONA
  Descripció de l'oferta: Desenvolupament de la tasca assistencial en un equip de treball multidisciplinari i amb un alt grau d’especialització en una organització sanitària de referència. Responsabilitat docent en el programa formatiu MIR. Participar com a professorat en els nostres programes...
 • BADALONA
  Descripció de l'oferta: Desenvolupament de la tasca assistencial en un equip de treball multidisciplinari i amb un alt grau d’especialització en una organització sanitària de referència. Responsabilitat docent en el programa formatiu MIR. Participar com a professorat en els nostres programes...
 • BADALONA
  Descripció del lloc: Sota la direcció de la Cap d'Infraestructures, Serveis i Mediambient, el/la professional tindrà com a objectiu principal mantenir en correcte estat de funcionament els equips de la instal·lació, gestionant els manteniments preventius i correctius, coordinat amb el Cap de...
 • BADALONA
  Requereix FARMACÈUTIC/A ESPECIALITAT HOSPITALÀRIA per incorporar-se a l’Institut Guttmann – Hospital de Neurorehabilitació a Badalona. DESCRIPCIÓ LLOC DE TREBALL: Organitzar i dirigir el departament d’acord amb les directrius de la Institució. Gestionar l'adquisició de fàrmacs i productes sanitaris...
 • BADALONA
  L’Institut Guttmann és l’hospital de referència nacional i internacional per al tractament medicoquirúrgic i la rehabilitació integral de les persones (adults, joves i nens) amb lesió medul·lar, dany cerebral adquirit, o amb una altra discapacitat d'origen neurològic. És també un Institut...
 • BADALONA
  Descripció de l'oferta: Desenvolupament de la tasca assistencial en un equip de treball multidisciplinari i amb un alt grau d’especialització en una organització sanitària de referència. Responsabilitat docent en la rotació de MIRs. Participar com a professorat en els nostres programes docents dels...
 • BADALONA
  Descripció de l'oferta: Desenvolupament de la tasca assistencial en un equip de treball multidisciplinari i amb un alt grau d’especialització en una organització sanitària de referència. Responsabilitat docent en la rotació de MIRs. Participar com a professorat en els nostres programes docents dels...
 • BADALONA
  Ets tècnic/a en cures auxiliar d'infemeria? T'agradaria formar part de l'equip d'un hospital de referència en Neurorehabilitació? Perquè treballar amb nosaltres? Per la qualitat humana dels nostres professionals Per l'alt grau d'especialització Pel nostre particular mètode de treball Per formar...

Pages