Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Institut Universitari de Neurorehabilitació

Institut Universitari de Neurorehabilitació

Com a Institut Universitari adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la nostra MISSIÓ és el desenvolupament dels aspectes acadèmics, científics i d'investigació en neurociències en general i de la neurorehabilitació i les tecnologies aplicades a l'autonomia personal en particular.

Entre els seus valors, destaca la seva Orientació Acadèmica dirigida a la transferència de coneixement i la formació pluridisciplinar i de qualitat en l'àmbit de la neurorehabilitació per a aquells estudiants i professionals clínics o investigadors que vulguin aprofundir en els coneixements i habilitats d'aquesta disciplina neurocientífica.

La Unitat Docent de l'Institut Guttmann compta amb un ampli conjunt de programes formatius, l'objectiu principal dels quals és contribuir a la capacitació especialitzada dels professionals de la salut vinculats al món de la neurorehabilitació, permetre'ls accedir de manera directa, rigorosa i pràctica als principals avenços diagnòstics, 

tecnològics i terapèutics d'aquesta especialitat clínica i facilitar la seva aplicació en l'àmbit assistencial.

Els mòduls que inclouen els diferents programes formatius també estan indicats per a altres professionals de la salut o estudiants interessats en conèixer o iniciar-se en aquest àmbit concret de la neurorehabilitació. Tots ells permeten introduir-se en els coneixements i les experiències que afavoreixen la salut i la qualitat de vida de les persones afectades per una gran discapacitat adquirida d'origen neurològic.

Com a Institut Universitari adscrit a la UAB, tots els programes docents i els diferents cursos d'especialització, un cop superats satisfactòriament, donen lloc a l'obtenció de la corresponent acreditació com a titulació universitària oficial o bé com a titulació pròpia de la UAB i a la certificació del nombre de crèdits europeus -ECTS- previst en el programa.

dijous, 17 agost, 2017 - 10:39