Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Traumatisme cranioencefàlic (TCE)

L'encèfal, que juntament amb la medul·la espinal forma el Sistema Nerviós Central, està protegit pel crani i comprèn el cervell, el cerebel i el bulb raquidi. El cervell és l'estructura més complexa de l'organisme humà i el principal centre nerviós; les diferents àrees que el formen són les principals responsables del moviment, les sensacions i percepcions, les emocions i la conducta, i en ell, es duen a terme les funcions mentals superiors: atenció, memòria, llenguatge i intel·ligència. Qualsevol dany cerebral pot afectar aquestes funcions en major o menor grau.

El dany cerebral pot ser degut a diferents causes: tumors, lesions vasculars, malalties infeccioses, anòxia (si es produeix durant el part, s'anomena paràlisi cerebral infantil), etc. No obstant això, la causa més freqüent és la d'origen traumàtic i rep el nom de traumatisme cranioencefàlic (TCE).

El dany que pateix el cervell després d'un traumatisme es deu, d'una banda, a la lesió primària (contusió) directament relacionada amb l'impacte sobre el crani o amb el moviment ràpid d'acceleració/desacceleració i, d'altra banda, a la lesió secundària (edema, hemorràgia, augment de la pressió en el crani, etc.) que es desenvolupa arran de la lesió primària durant els primers dies després de l'accident i que pot comportar greus conseqüències en el pronòstic funcional. La primera conseqüència de la lesió post-traumàtica sol ser una alteració de la consciència: el coma. La intensitat i durada d'aquest serà variable i, en alguns casos, pot prolongar-se durant mesos, provocant importants conseqüències a llarg termini.

Els dèficite físics poden ser trastorns a nivell sensorial (tacte, olfacte, vista, etc.), trastorns del moviment i la marxa (tetraparèsies i hemiparèsies), o trastorns en la deglució, la coordinació motora, el to muscular o l'espasticitat, alteracions en el control dels esfínters, etc.

En l'aspecte neuropsicològic (afectació de les funcions superiors), podem objectivar una gran variabilitat de dèficits cognitius i conductuals que, amb diferent intensitat, poden aparèixer com a conseqüència del dany cerebral moderat o greu. Les principals funcions cognitives que es poden veure alterades són l'atenció-concentració, la memòria-aprenentatge, el raonament-intel·ligència, el llenguatge-parla, etc. La conducta i l'emoció poden patir alteracions com ara impulsivitat, desinhibició, manca d'iniciativa, escassa consciència del trastorn, canvi de caràcter, etc.

Aquestes alteracions tendeixen a presentar-se en diferents freqüències, però solen alterar la capacitat del pacient per adquirir, emmagatzemar i recuperar nova informació, així com la capacitat per prendre decisions correctes. El resultat de la disfunció cognitiva és una pèrdua de les relacions socials i l'aparició d'angoixa a la família, sumant-s'hi la dificultat per tornar a la situació educacional o laboral anterior a l'accident.

Malgrat els avenços en el camp de la neurologia i la investigació de substàncies que puguin afavorir la regeneració nerviosa, en l'actualitat la recuperació completa després d'una lesió és difícil. No obstant això, la neurorehabilitació disposa de mètodes per ajudar a la persona afectada per un dany cerebral a optimitzar la recuperació de les seves funcions, potenciar les seves capacitats conservades i ajudar-la a adaptar-se a les seves limitacions, amb la finalitat d'aconseguir la màxima autonomia possible.

Continuar la rehabilitació en fases posteriors 

Les persones amb seqüeles de traumatisme cranioencefàlic, que un cop finalitzat el seu procés rehabilitador a l’Institut Guttmann o a qualsevol altre centre,  volen seguir programes de rehabilitació intensius i personalitzats per optimitzar la seva capacitat funcional o tractar problemes específics derivats de l’afectació neurològica, poden fer-ho a Guttmann Brain Health Institute, situat al nou centre Guttmann Barcelona.

Recupera la teva qualitat de vida. En Guttmann Brain Health Institute t'oferim els millors tractaments personalitzats per a la neurorehabilitació del traumatisme cranioencefàlic.

Coneix Guttmann Barcelona

Referències sobre el TCE

  • Intervenciones de rehabilitación en traumatismo craneoencefálico: consenso multidisciplinar. IN08/2010. Barcelona: Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut. Pla director sociosanitari. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2010.
  • Traumatic brain injury. Rehabilitation Medicine Quick Reference. David X. Cifu, MD and Deborah Caruso, MD. Demos Medical Publishing, New York. 2010