Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Lesió medul·lar

Tetraplejia y paraplejia

La medul·la espinal forma part del Sistema Nerviós Central i constitueix la via principal per la qual el cervell rep informació de la resta de l'organisme i envia les ordres que regulen els moviments. És un cordó nerviós que, protegit per la columna vertebral, s'estén des de la base del cervell fins la regió lumbar. Els nervis raquidis apareixen al llarg de la columna vertebral i, segons la regió de la qual emergeixen, s'anomenen: cervicals, toràcics, lumbars o sacres.

Quan es produeix una lesió medul·lar aquesta connexió nerviosa es veu interrompuda o alterada podent produir paràlisi de la mobilitat voluntària i absència de tota sensibilitat per sota de la zona afectada, falta de control sobre els esfínters, trastorns en el camp de la sexualitat i la fertilitat, alteracions del Sistema Nerviós Vegetatiu i risc de patir altres complicacions (úlceres de decúbit, espasticitat, processos renals, etc.)

La lesió medul·lar pot ser a conseqüència d'un traumatisme (accident laboral, esportiu, fortuït, de trànsit, etc.), una malaltia (tumoral, infecciosa, vascular, etc.) o d'origen congènit (espina bífida).

 

Després de la lesió medul·lar: seqüeles

En funció del grau d'afectació podem classificar la lesió medul·lar en completa o parcial, i en funció del nivell en que aquesta es produeix, les conseqüències de la lesió medul·lar seran més o menys greus.

Una lesió medul·lar a nivell cervical  dóna lloc a una TETRAPLEGIA, que és la pèrdua o disminució de la sensibilitat i/o mobilitat voluntària de les extremitats superiors i inferiors i de tot el tronc.

La lesió medul·lar a nivell toràcic i lumbar dóna lloc a una PARAPLEGIA, que es manifesta per una falta de sensibilitat i/o paràlisi total o parcial de les extremitats inferiors, i de la part del tronc sublesional.

La lesió medul·lar a nivell del con medul·lar i de la cua de cavall produeix afectació de la sensibilitat i reducció de la mobilitat voluntària, però en la majoria dels casos es preserva la capacitat de marxa. La seqüela més notable és la pèrdua del control sobre els esfínters i les alteracions en l'esfera sexual.

De la lesió medul·lar se’n deriven també altres conseqüències, que es presentaran en funció del grau i nivell de lesió, com ara:

 • Falta de control d’esfínters
 • Dolor neuropàtic
 • Espasticitat
 • Alteració de l’esfera sexual
 • Problemes a la pell, com úlceres per pressió
 • Alteració de la funció respiratòria
 • Osteoporosi
 • Trastorns de la regulació de la temperatura corporal

Fins ara, les conseqüències d'una lesió medul·lar són irreversibles donat que la medul·la espinal no es regenera i la seva complexitat i estructura fan que la reparació quirúrgica amb les tècniques actuals sigui impossible. No obstant això, es continua investigant a nivell mundial per aconseguir la seva curació en el futur, i  sorgeixen nous procediments quirúrgics i tecnològics que contribueixen a millorar el pronòstic i la qualitat de vida de les persones afectades. La neurorehabilitació integral del pacient en un centre especialitzat és, avui en dia, l'única alternativa possible per a la correcta atenció d'aquestes persones.

Rehabilitació de la Lesió Medul·lar a l'Institut Guttmann

A l'Institut Guttmann realitzem un procés de neurorehabilitació altament especialitzat dirigit a restituir, minimitzar i / o compensar les alteracions funcionals a conseqüència de la lesió medul·lar. Proporcionem al pacient una atenció integral, continuada, personalitzada i basada en la intervenció d'un equip multidisciplinari expert.

Amb rigor científic i calidesa humana, aprofitant les possibilitats que ofereixen les més modernes tecnologies i aplicant procediments clínics específics capaços d'aportar importants millores qualitatives, la vida de les persones afectades per una lesió medul·lar pot millorar considerablement. Aconseguir el major grau d'autonomia possible, la recuperació de l'autoestima i una inclusió social activa, normalitzadora i satisfactòria seran els objectius principals durant el procés de rehabilitació. 

Per què escollir l'Institut Guttmann?
Criteris d'admissió
Resultats del procés rehabilitador
Vídeo 2017. Color esperanza

En fases posteriors de la Lesió Medul·lar

Les persones amb lesió medul·lar, que un cop finalitzat el seu procés rehabilitador a l’Institut Guttmann o a qualsevol altre centre,  volen seguir programes de rehabilitació intensius i personalitzats per optimitzar la seva capacitat funcional o tractar problemes específics derivats de l’afectació neurològica, poden fer-ho a Guttmann Brain Health Institute. 

En Guttmann Brain Health Institute oferim un programa personalitzat d'entrenament i millora de la funcionalitat per a les persones amb Lesió Medul·lar.

Coneix Guttmann Barcelona

Referències sobre la Lesió Medul·lar

 • ISCoS Textbook on Comprehensive management of Spinal Cord Injuries.  Wolters Kluwer.  Editor. Harvinder Singh Chhabra.  2015
 • Middleton JW et al. Life expectancy after spinal cord injury: a 50-year study. Spinal Cord, 2012, 50:803-811.
 • World Health Organization. International Perspectives on Spinal Cord Injury (IPSCI). In: Jerome Bickenbach, Cathy Bodine, Douglas Brown, et al. (eds.) Geneva, 2013. P.1-231.