Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Síndrome Postpòlio

La poliomielitis és una malaltia neurològica causada pel virus de la pòlio.

Afortunadament, al nostre país i gràcies a les campanyes de vacunació iniciades de manera sistemàtica el 1963, està pràcticament eradicada des de finals dels anys seixanta. El 1988 es va descriure l'últim cas. En els darrers anys hem pogut trobar nous casos entre la població immigrant o després de viatges a països en els que encara és endèmica. Es calcula que a Espanya unes 35.000 persones van patir les seqüeles de la malaltia.

Amb el pas dels anys, les persones afectades per la poliomielitis poden desenvolupar complicacions en l'aparell locomotor derivades de la malaltia neurològica, com ara escoliosi, patologia tendinosa a l'esquena o atrapaments de nervis perifèrics per l'ús d'ajudes per a la marxa o per l'ús de cadires de rodes; insuficiència respiratòria, fractures per osteoporosi i, en definitiva, pèrdua de funcionalitat i autonomia.

Un petit percentatge d'aquestes persones poden desenvolupar l'anomenada síndrome postpolio, que consisteix en l'aparició de debilitat muscular afegida a la prèvia, sense que es pugui atribuir al desús. Aquesta debilitat muscular pot anar acompanyada o no de fatiga, miàlgies, atròfia muscular i la consegüent pèrdua de funcionalitat. Si s'observen canvis electromiogràfics, podem constatar que es tracta veritablement d'un síndrome postpòlio (criteris de Halstead).

En aquesta patologia la prevenció del deteriorament funcional, mitjançant el seguiment per part d'un professional clínic expert, juntament amb els actes quirúrgics indicats i una bona rehabilitació de manteniment són, ara per ara, la millor opció terapèutica.

 

Referències sobre la Síndrome Postpòlio