Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Paràlisi cerebral infantil

El terme paràlisi cerebral infantil (PCI) fa referència a un trastorn del to postural i del moviment, de caràcter persistent encara que no invariable, secundari a una agressió no progressiva a un cervell immadur.

Les causes poden ser múltiples i poden actuar durant el període prenatal, perinatal o postnatal. Segons el trastorn de moviment predominant, la PCI es classifica en quatre tipus: espàstica, distònica, atàxica i mixta. Segons l'extensió de la lesió motora, pot tractar-se d'una tetraplegia, diplegia, hemiplegia o monoplegia.

Associat al trastorn motor es poden donar altres signes i/o símptomes, d'entre els quals val la pena destacar: retard mental en dues terceres parts dels pacients (especialment en aquells que presenten una tetraplegia espàstica), problemes d'aprenentatge, alteracions visuals, dèficits auditius, trastorns de la comunicació, crisis comicials, trastorns emocionals o conductuals, alteracions deglutòries...

El tractament durant la fase de desenvolupament s'orientarà a dirigir el desenvolupament psicomotor, fent prevenció de les complicacions en cada cas.

En la fase adulta, en la qual s'han estabilitzat les adquisicions neuromotores, és important realitzar un seguiment amb una periodicitat mínima anual per a la detecció precoç de possibles complicacions, així com per valorar i assegurar el manteniment de la funcionalitat.

 

Referències sobre la Paràlisi Cerebral Infantil

  • Muriel V, Garcia-Molina A, Aparicio-Lopez C, Ensenat A, Roig-Rovira T. Relationship between executive functioning and behaviour in children with cerebral palsy. Rev Neurol. 2015 Oct 16;61(8):337-43
  • Novak I1, McIntyre S, Morgan C, Campbell L, Dark L, Morton N, Stumbles E, Wilson SA, Goldsmith SA. Systematic review of interventions for children with cerebral palsy: state of the evidence. Dev Med Child Neurol. 2013 Oct;55(10):885-910.
  • Burdea GC, Cioi D, Kale A, Janes WE, Ross SA, Engsberg JR..Robotics and gaming to improve ankle strength, motor control, and function in children with cerebral palsy--a case study series. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng. 2013 Mar;21(2):165-73.
  • Tugui RD, Antonescu D. Cerebral palsy gait, clinical importance. Maedica (Buchar). 2013 Sep;8(4):388-93.
  • Strobl W, Theologis T, Brunner R, Kocer S, Viehweger E, Pascual-Pascual I, Placzek R.Best clinical practice in botulinum toxin treatment for children with cerebral palsy. Toxins (Basel). 2015 May 11;7(5):1629-48