Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Política de qualitat acadèmica

Sistema intern de Qualitat Acadèmica

La Política de Qualitat Acadèmica de l'Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann, Sistema Interne de Qualitat Acadèmica -SIQuA-, reflecteix el ferm compromís de la institució amb la qualitat dels seus programes formatius.

Partint de les directrius del programa AUDIT de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació, i de les recomanacions de la European Association for Quality Assurance -ENQA-, la Política de Qualitat Acadèmica de l'Institut Guttmann s'estructura en una sèrie de processos que regulen tots els aspectes de la pràctica docent: des de la creació de noves titulacions, el seu seguiment, els recursos humans i materials necessaris per al funcionament correcte de la tasca docent i l'avaluació-formació continuada de professors i personal d'administració, fins a la gestió de queixes, la satisfacció dels grups d'interès i la rendició de comptes a la societat.

El Sistema Intern de Qualitat Acadèmica compta amb diferents documents que descriuen la seva estructura, funcionament i seguiment:

Els indicadors de resultats sobre el desenvolupament dels processos es presenten a través dels següents documents:

Memòries verificades:

Informes agències estatals:

Informes de seguiment:

 

 

dilluns, 23 agost, 2021 - 09:43