Publicat l’Informe de Responsabilitat Social Corporativa 2021

Publicat l’Informe de Responsabilitat Social Corporativa 2021

Contacte comunicació
Departament de Comunicació de l'Institut Guttmann:
Tel. 934 977 700 ext. 2280/3280
Publicat l’Informe de Responsabilitat Social Corporativa 2021

Ja teniu a la vostra disposició una nova edició de la Memòria – Balanç Social que integra l’informe de Responsabilitat Social Corporativa de l’Institut Guttmann en relació a l’activitat de l’exercici 2021. Una memòria en format web, que ofereix la informació de forma interactiva, accessible i transparent, posant èmfasi en aquells fets més rellevants duts a terme per l’organització durant el passat any.

Aquest Informe de Responsabilitat Social Corporativa es basa en els estàndards del model Global Reporting Initiative (Versió Core) i s’adequa a la revisió d’indicadors que aquest estableix, així com als ODS del Pacte Mundial de les Nacions Unides i els indicadors de l’Economia del Bé Comú. L’Informe de Responsabilitat Social Corporativa ens ajuda a donar compliment als estàndards de la IQNet SR-10 que certifica que l’Institut Guttmann incorpora de manera transversal els sistemes de gestió d'RSC a totes les nostres actuacions.

Enguany, addicionalment, l’informe incorpora millores respecte als anys anteriors, seguint les directrius que la Fundació Avedis Donabedian (FAD) ens va proposar en relació a l’informe d’anàlisi realitzat de la Memòria – Balanç Social 2020. D’aquesta manera l’organització, en un exercici de transparència i bon govern, posa a disposició dels seus públics objectius tota la informació relativa als diferents àmbits de la fundació (econòmic, assistencial, científic, docent, social i mediambiental) i ens permet reportar les nostres pràctiques en matèria de responsabilitat social.

L’informe està disponible en català, castellà i anglès i el podeu consultar a rsc.guttmann.com/2021.

Informe rsc 2021