Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility La Fundació Institut Guttmann disposa d’un nou Pla d’Igualtat | Institut Guttmann

La Fundació Institut Guttmann disposa d’un nou Pla d’Igualtat

La Fundació Institut Guttmann disposa d’un nou Pla d’Igualtat

Contacte comunicació
Departament de Comunicació de l'Institut Guttmann:
Tel. 934 977 700 ext. 2280/3280
pla d'igualtat de la Fundació Institut Guttmann

El nou Pla d’Igualtat ha estat aprovat, el dia 4 de gener, per la Comissió Negociadora paritària i constituïda a l’efecte i formada per 10 persones en representació de l’organització i dels representants de les persones treballadores, incloent els sindicats més representatius del sector (CC.OO i UGT).

Aquest Pla, adequat a la normativa actual, s’ha gestat durant 2023; iniciant-se les negociacions el 25 de gener de 2023 i finalitzant amb la signatura el passat 4 de gener de 2024. Posteriorment s’ha procedit al registre al REGCON (Registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat).

El Pla d’Igualtat recull els compromisos adquirits per l’Institut Guttmann per continuar treballant, en matèria d’igualtat, d’una manera real i efectiva. Arribar a l’acord i posterior signatura ha estat un ardu procés que ha necessitat de reunions, anàlisi i negociacions durant tot el 2023 entre la part social (representats sindicals) i l’organització, en el sí de la Comissió Negociadora.

Algunes de les accions més destacades durant el 2023, han estat:

  • Una enquesta sobre la percepció del nivell d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, dirigida a tot l’equip de professionals.
  • Elaboració d’un diagnòstic de situació sobre la Igualtat a l’organització.
  • La revisió i redisseny del Protocol de Prevenció i Abordatge de situacions com assetjament sexual, psicològic, discriminació per raó de gènere, i altres formes de discriminació en l'entorn laboral.
  • La creació d’un registre retributiu per detectar i analitzar possibles bretxes salarials.
  • La realització d'una auditoria del registre retributiu a càrrec de la consultora externa Ingecal.
  • Sessions formatives sobre igualtat dirigides a tot el conjunt de professionals.
  • La implementació del Canal de denúncies.

Ara, amb l’acord d’aquest Pla -vigent per als propers 4 anys- es crearà una Comissió de Seguiment que continuarà treballant en el decurs del 2024 en el seu desplegament.