​Sessions formatives sobre el Model d’Atenció Centrada en la Persona

​Sessions formatives sobre el Model d’Atenció Centrada en la Persona

Contacte comunicació
Departament de Comunicació de l'Institut Guttmann:
Tel. 934 977 700 ext. 2280/3280
​Sessions formatives sobre el Model d’Atenció Centrada en la Persona

Enguany, un dels principals objectius assistencials de l'Institut Guttmann és impulsar la realització de formacions transversals que millorin les capacitacions dels professionals envers el tracte i comunicació amb els pacients, així com entre els propis professionals. A tal efecte, s’han previst unes formacions que ja s’han posat en marxa, sobre la filosofia del Model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP).
Així, un conjunt de professionals de l’Institut Guttmann, formats per representants de diferents àrees han realitzat aquesta formació sobre l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i la Planificació Centrada en la Persona (PCP), com a models de relacions necessaris en el tracte que oferim a la nostra organització, molt especialment dins del Pla per a la Humanització.
En el cas de les persones ateses als nostres centres, el model d’atenció centrat en la persona implica no només un reconeixement a l’autonomia i el respecte per les seves necessitats o eleccions, sinó també una coordinació de l’atenció, la informació i la comunicació per tenir cura, en tot moment, de la part assistencial més física però també i molt especialment el confort de la persona, i la consideració vers els aspectes més emocionals i psicològics.
La formació, de 8h a càrrec de la Sra. Raquel Calatayud, sota un marc teòric i pràctic ha promocionat la reflexió i ha aportat coneixements sobre com integrar aquest model en totes les relacions que establim als dos centres amb pacients, familiars i altres usuaris amb els quals ens hi relacionem.

​Sessions formatives sobre el Model d’Atenció Centrada en la Persona
​Sessions formatives sobre el Model d’Atenció Centrada en la Persona
​Sessions formatives sobre el Model d’Atenció Centrada en la Persona