​La Clínica de Protèsica Avançada i Neurorehabilitació, un servei integral en el procés de decisió d'una pròtesis

​La Clínica de Protèsica Avançada i Neurorehabilitació, un servei integral en el procés de decisió d'una pròtesis

Contacte comunicació
Departament de Comunicació de l'Institut Guttmann:
Tel. 934 977 700 ext. 2280/3280
Clínica de Protèsica Avançada i Neurorehabilitació

A Guttmann Barcelona, Institut de Salut Cerebal i Neurorehabilitació, la Fundació Institut Guttmann ha incorporat un nou servei, la Clínica de Protèsica Avançada i Neurorehabilitació, un fet pioner, innovador i clarament diferencial que proporciona un abordatge i un tractament integral per a la persona que necessita una protetització per al desenvolupament de la vida diària.

Només el 30% dels pacients amputats saben fer un ús correcte de la pròtesi per això és tan necessari que aquesta Clínica, formada per un equip multidisciplinar expert en protetització i neurorehabilitació, i que ofereix un acompanyament integral en el procés de decisió d'una pròtesis, d’adaptació, de rehabilitació pre i post a més d’un seguiment psicològic de la persona i del seu entorn durant l'adaptació a la pròtesi.

La nova clínica s’incorpora a les ja existents a Guttmann Barcelona que d’aquesta manera segueix creixent i ampliant en serveis.

Accedeix al vídeo en aquest enllaç!