El “Nou Pla d’acollida de l’hospital incorporant l’Experiència del Pacient” premiat per la Plataforma d’Organitzacions de Pacients

El “Nou Pla d’acollida de l’hospital incorporant l’Experiència del Pacient” premiat per la Plataforma d’Organitzacions de Pacients

Contacte comunicació
Departament de Comunicació de l'Institut Guttmann:
Tel. 934 977 700 ext. 2280/3280
El “Nou Pla d’acollida de l’hospital incorporant l’Experiència del Pacient” premiat per la Plataforma d’Organitzacions de Pacients

En la primera edició dels premis de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) s’ha premiat la iniciativa de la definició i implantació del “Nou Pla d’acollida, incorporant l’Experiència Pacient” de l'Institut Guttmann que ha comptat amb la participació de professionals, pacients i famílies. L’acte de recollida del premi va tenir lloc a la seu de la Fundació ONCE de Madrid i van recollir el guardó l’Elena Hernández, cap d’Infermeria, acompanyada de Blanca Cegarra, de l’Àrea d’Empoderament i qualitat de Vida.

L'any 2020 es va aprovar el Pla per a la Humanització de l’Activitat Assistencial i l'Empoderament del pacient i la seva família 2020-2022 on es recullen els eixos estratègics, els objectius i les activitats entorn a la cultura de la humanització i l'empoderament a la nostra institució. I és dins aquest marc que s’ha treballat en un nou “Pla d’acollida” amb l’objectiu de millorar l'acollida de pacients i famílies, en desenvolupar una relació de confiança entre professional-pacient/família i en aconseguir la integració satisfactòria del pacient en el nou entorn, ja sigui hospitalari o ambulatori.

Per redactar aquest document s’han revisat els protocols existents i s’han recollit propostes de millora del procediment d’acollida per part dels professionals de la institució i s’han avaluat les necessitats i les demandes detectades per pacients i famílies en el moment de l’acollida. El grup d’Humanització de l’hospital, format per professionals de diferents àrees, amb el suport d’Athenea Solutions, ha estat l’encarregat de redactar el Pla d’acollida impulsant l’experiència pacient així com de posar-lo en marxa.

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) és una organització que agrupa a 33 entitats de pacients d’àmbit estatal, representant a més de 1.450 associacions autonòmiques i provincials i amb aquests guardons premien les millors iniciatives desenvolupades a Espanya per organitzacions sanitàries que comptin amb la participació dels pacients.

El “Nou Pla d’acollida de l’hospital incorporant l’Experiència del Pacient” premiat per la Plataforma d’Organitzacions de Pacients
El “Nou Pla d’acollida de l’hospital incorporant l’Experiència del Pacient” premiat per la Plataforma d’Organitzacions de Pacients