Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Investigació Clínica

Investigació clínica

Què és la recerca clínica?

És el procediment científic mitjançant el qual s'estudia la salut i la malaltia en les persones. És la manera amb la qual aprenem com prevenir i tractar les malalties. Mitjançant la recerca clínica, creix el coneixement mèdic sobre els problemes de salut, es desenvolupen nous procediments diagnòstics i es fan possibles nous tractaments terapèutics.

La recerca clínica estudia moltes i diferents coses, per exemple:

 • Com funciona el cos humà
 • Nous procediments diagnòstics i terapèutics
 • L’efectivitat d'un medicament
 • La millor manera d'atendre a cada pacient

Qui pren part en un estudi de recerca?

Durant la seva estada a l’Institut Guttmann, o en el decurs de les revisions mèdiques periòdiques, un metge, una infermera o altres membres de l'equip assistencial, poden preguntar-li si vol prendre part en un estudi de recerca, en funció de la seva patologia o característiques. Aquesta proposta, li poden fer també, després de deixar l'hospital.

Cada estudi té unes pautes que expliquen qui hi pot participar. Per exemple, caldria que vostè tingués una certa condició o símptoma o un determinat resultat de laboratori. Si compleix les pautes per a l'estudi i hi està interessat, l’investigador li proposarà i li explicarà en què consisteix l'estudi.

Com puc decidir si vull prendre'n part?

La decisió de participar-hi és sempre seva. No cal prendre aquesta decisió immediatament. Potser desitja anar a casa seva i rumiar-ho abans. Potser l'ajudi, comentar aquest tema amb altres membres de la seva família, amb algú a qui se sent proper o inclús amb un treballador social o un altre professional sanitari de la seva confiança.

És important que faci preguntes sobre qualsevol aspecte que li generi dubtes o li preocupi. Per exemple, potser desitja demanar què passarà durant l'estudi, quan de temps es preveu que duri o si calen visites addicionals a l'hospital.

Què succeeix si no vull prendre part en l'estudi?

En qualsevol moment, abans de començar o durant l'estudi, pot prendre la decisió de no participar. Això en cap cas afectarà l'atenció que vostè rep a l'Institut Guttmann. No ho dubti gens, el nostre compromís, per davant de tot, és amb les persones que atenem.

Què és el consentiment informat?

Si decideix prendre part en un estudi, l’investigador, sempre un professional de l'Institut Guttmann, li donarà un qüestionari de consentiment on s'explica què passa durant l'estudi, qualsevol possible efecte secundari i altra informació important que cal que vostè conegui. També explica què fer si decideix retirar-se de l'estudi abans que aquest hagi acabat. Se li demanarà que signi aquest qüestionari. La seva signatura significarà que vostè està d'acord en prendre part en aquest estudi i que entén allò que farem junts i com ho farem.

Tot seguit se li demanarà que comenci la seva participació en l'estudi. Els investigadors el controlaran durant tot el temps per assegurar-se que tot va bé. Recordi que pot formular les seves preguntes en qualsevol moment.

Quina és la durada d'un estudi?

Cada estudi és diferent. Alguns duren unes hores, altres uns mesos i altres anys.

Qui finança els estudis clínics?

Algunes activitats estan totalment integrades dins el procés assistencial, d’altres són accions específicament relacionades amb els estudis. En qualsevol cas, la seva participació en l'estudi no li generarà cap despesa addicional. El finançament de totes les activitats de recerca clínica a l’Institut Guttmann, es realitza a partir de subvencions d’entitats i organismes públics o privats i des del fons que destina a recerca el propi Institut Guttmann, gràcies especialment a la iniciativa solidària dels "Amics de l'Institut Guttmann".

Informació addicional en relació a la recerca:

La recerca clínica està regulada per la llei i pels codis de bona conducta. La llei determina que cada estudi que inclogui algun procediment o intervenció addicional als protocols clínics assistencials establerts per la institució, ha de ser aprovat per un "Comitè d’Ètica Assistencial" o un "Comitè d’Ètica i d'Investigació Clínica". El Comitè d’Ètica Assistencial vetlla perquè els drets, la privacitat, la confidencialitat i el benestar dels pacients participants en els estudis de recerca estiguin protegits, i que tant ells com les seves famílies, estiguin perfectament informats sobre els estudis als quals se’ls convida a participar.

Compromís des de la recerca clínica:

L'Institut Guttmann està compromès en el respecte i la protecció dels drets dels seus pacients i llurs famílies. Ens esforcem per oferir una atenció sensible a les diferències culturals, religioses o als diferents estils de vida. Aquest document li ofereix informació sobre el nostre compromís envers vostè i també de les responsabilitats que tenim com a membres del seu equip d'atenció sanitària.

Vostè té tot el dret a la informació amb relació a la investigació en què participa:

 • El motiu pel qual es duu a terme aquesta recerca
 • Què succeirà durant l'estudi
 • Si algun dels procediments, medicaments o aparells són distints dels de la pràctica habitual
 • Els riscos importants, els efectes secundaris o disconfort que es poden produir durant l'estudi
 • Els beneficis per a la salut en prendre part en l'estudi
 • Altres possibles tractaments i els seus riscos i beneficis
 • El tractament mèdic en cas de complicacions

Vostè té el dret a:

 • Rebutjar prendre part en l'estudi
 • Canviar la seva decisió sobre prendre part en l'estudi després que aquest hagi començat; aquesta decisió no afectarà per res el seu dret a rebre el tractament usual que precisa en el nostre hospital
 • Rebre una còpia del full de consentiment informat
 • Estar lliure de cap mena de pressió a l'hora de decidir si pren part en l'estudi
 • Preguntar qüestions relacionades amb l'estudi, tant abans com durant el curs de l'estudi i, fins i tot, un cop acabat

 

FER-SE VOLUNTARI DE RECERCA

Per ajudar a avançar en la investigació clínica i contribuir a millorar el potencial terapèutic que existeix per combatre les patologies que afecten al Sistema Nerviós Central, caldrà emplenar el formulari i enviar-ho a investigacio@guttmann.com, o bé per correu postal a la Secretaria de l'Oficina de Recerca Clínica de l'Institut Guttmann, Camí de Can Ruti s/n 08916 Badalona. 

Formulari d'inscripció per participar en projectes de recerca clínica a l'Institut Guttmann.

 

 

Per a més informació:

Secretaria de l’Oficina de Recerca Clínica

investigacio@guttmann.com

 

 

dijous, 17 agost, 2017 - 09:47