Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Informació d'interès

Drets i deures de la Ciutadania en relació amb la Salut i l'Atenció Sanitària

La Carta Catalana de drets i deures de les persones en relació amb la salut i l’atenció sanitària, actualitzada l’any 2015, i aprovada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, es constitueix com un contracte social entre les persones, com agents actius i centrals, i el sistema de salut, amb el compromís implícit de les institucions.

Tots els àmbits i principis ètics reconeguts a la Carta, són recollits de manera esquemàtica al Dossier Informatiu que s’entrega a les persones que reben assistència a l’Institut Guttmann.

Admissions i unitat d'atenció a l'usuari

El Servei d'Admissions i la Unitat d'Atenció a l'Usuari, situats al vestíbul principal, estan oberts en horari de 9 a 18 hores tots els dies laborables per tramitar sol·licituds d'informes i gestionar les demandes i suggeriments dels pacients i les seves famílies. Fora d'horari, el/la supervisor/a d'infermeria atendrà els dubtes que puguin sorgir.

Bústia de suggeriments i reclamacions

L'Institut Guttmann posa a disposició de tots els usuaris una bústia de suggeriments al costat de la botiga. Totes les comunicacions on hi consti el nom del remitent tindran resposta per part de la direcció del centre i es tindran en compte per adequar, en la mesura del possible, l'organització i les prestacions de l'hospital.

Addicionalment, els pacients disposen de l'accés a la pàgina web de laJoint Commission International per a totes aquelles reclamacions que tinguin a veure amb la seguretat i la qualitat assistencial: https://www.jointcommissioninternational.org/contact-us/report-a-quality-and-safety-issue/

Agraïments

Pel bon funcionament de l'hospital i per evitar els greuges comparatius que es podrien ocasionar, està absolutament prohibit obsequiar qualsevol empleat de l'hospital amb diners o regals de valor. El treball a l'Institut Guttmann es basa sempre en una actuació d'equip, i la seva qualitat ve avalada pel compromís ètic i professional.

En cas de voler expressar l'agraïment en forma de donatiu per a la institució, és possible fer-ho col·laborant amb la iniciativa Amics de l'Institut Guttmann.

Protecció de dades  (Llei Orgànica 15/1999)

Com a entitat adherida al Codi Tipus de la Unió Catalana d'Hospitals, l'Institut Guttmann garanteix la seguretat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal contingudes en el fitxer dels pacients. Tot usuari podrà exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal, d'acord amb les lleis. Per a qualsevol informació en relació a l'exercici dels seus drets, els usuaris poden dirigir-se a la Unitat d'Atenció a l'Usuari.

Voluntats anticipades

Segons l'article 8 de la Llei 21/2000, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, aprovada pel Parlament de Catalunya, el pacient o els seus familiars hauran de lliurar a l'hospital el document de voluntats anticipades, si existís, amb la finalitat d'incorporar-lo a la seva història clínica i poder-lo considerar en cas que les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat. Així mateix, s'haurà de comunicar a l'hospital si el pacient ha pres la decisió de fer donació dels seus òrgans i/o teixits.

El metge coordinador atendrà qualsevol dubte en relació a les voluntats anticipades o a la donació d'òrgans o teixits.

Mesures de suport vital

El dret a l'autonomia personal és el dret que té tota persona a escollir, en tot moment i disposant de la informació adequada, el procediment terapèutic possibles i la intensitat d'aplicació d'aquest. Només en casos d'afectació greu de l'estat de consciència o de dificultat en la presa de decisions, aquest dret a escollir podrà ser substituït per la voluntat d'un tutor o representant legal.

L'Institut Guttmann ha adoptat com a procediment habitual davant d'una situació en que calgui procedir a l'establiment de mesures de suport vital (reanimació cardiopulmonar, connexió a respirador mecànic, nutrició/hidratació artificial, etc.), que el seu procediment serà decididament actiu pel que fa a la instauració d'aquestes mesures, sempre que no s'hagi manifestat el contrari. Per això, el pacient pot parlar amb el seu metge i comunicar a l'hospital quina és la seva opció personal al respecte. El personal d'infermeria lliurarà un document sobre l'"Establiment de Mesures de Suport Vital" per signar, on el pacient reconeix que és coneixedor d'aquesta informació i que està d'acord amb el plantejament que conté.

dijous, 5 juliol, 2018 - 16:20