Criteris i priorització

Criteris de priorització d’ingrés a través del Sistema Sanitari Públic Català (CatSalut)

 • Pacient, adult o infantil, afectat d’una discapacitat severa sobrevinguda d’origen neurològic.
 • Que tingui les condicions adequades per beneficiar-se del tractament intensiu i de curta durada que proporciona l'Institut Guttmann (en general menors de 70 anys i, especialment, de 60 en el cas de l'Ictus d'acord amb allò que preveu el Pla Director de Malaltia Vasculocerebral de Catalunya”).
 • Que compti amb un estat de consciència – resposta cognitiva capaç de participar activament en el procés rehabilitador. Es valoraran els pacients en estat de mínima resposta. Els estats de vigília sense resposta no tenen cap criteri d'ingrés.
 • Que estigui estable hemodinàmicament i que les lesions associades i/o la comorbiditat no li impedeixin o desaconsellin seguir el tractament intensiu dels nostres plans terapèutics.
 • Que estigui en fase crítica o aguda (màxim tres mesos després d'instaurada la lesió). Es valorarà en els casos subaguts, d’acord amb el lloc de procedència per no interferir en un procés rehabilitador que ja s’està realitzant.
 • Que el dispositiu altament especialitzat que significa l'Institut Guttmann dins la cartera de serveis assistencials públics sigui el més idoni per al pacient en funció del pronòstic de recuperació i la posterior reinserció social.
 • Pronòstic de recuperació: Bàsicament depèn de l'etiologia de la lesió, la severitat, el temps des de la lesió i l'edat del pacient.
 • Pronòstic de reinserció social: A més dels factors clínics, un tractament intensiu i especialitzat d'aquestes característiques només aconsegueix tot el seu potencial i equitat quan compta amb un entorn familiar disposat igual que el pacient a “començar una nova vida”. Quan aquest no és el cas, un recurs sociosanitari adequat, o bé un compromís d’acceptació d’aquest centre previ a l’ingrés al nostre hospital, és l’opció més adequada, eficient i equitativa des del punt de vista social.

Criteris de priorització

 • Pacients que han patit una lesió cerebral, una lesió medul·lar o del sistema nerviós perifèric de qualsevol etiologia que generi una severa alteració de la capacitat.
 • Pacients que procedeixen directament dels hospitals d'aguts (UCI o serveis de neurologia, neurocirurgia…), quan abans millor per al resultat final.
 • Pacients amb un nivell de resposta cognitiva suficient per participar al programa terapèutic.
 • Pacients amb absència de comorbiditat severa (insuficiència cardíaca greu, aïllament respiratori, tractaments de quimioteràpia, MPOC severa...) que interfereixin en el programa de rehabilitació, tant en l'aspecte físic com en el cognitiu.
 • Pacients amb edats menors de 70 anys en qualsevol etiologia excepte en el cas de l'ictus en què el límit ha estat establert en 60 anys per l'equip d'experts en rehabilitació del Pla Director de Malaltia Vasculocerebral de Catalunya.