Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Formació a les famílies

Pacient amb la seva família als jardins del centre

Els familiars de les persones amb una discapacitat d'origen neurològic pateixen un gran impacte. A més d'assumir el diagnòstic inicial, han d'afrontar els canvis físics i neuropsicològics (cognitius i conductuals-emocionals) que deriven de la lesió. Inicialment, cap família està preparada per conviure amb una lesió neurològica, més o menys severa, i quan aquesta succeeix es crea una crisi immediata en el medi familiar. Les relacions que s'havien establert entre els seus membres es modifiquen, es produeix un canvi de rols i s'alteren les expectatives i objectius de la unitat familiar.

Dins del sistema familiar, el cuidador principal proporciona la major part d'assistència i suport al pacient i fa possible que aquest continuï vivint dins l'entorn familiar. Per fer-ho, dedica el seu temps al familiar afectat, renunciant en molts casos al seu treball, activitats de lleure i vida social, mentre que al mateix temps ha d'afrontar la pèrdua, les preocupacions i la incertesa respecte el futur. Tot això suposa una gran càrrega física i emocional, que va associada a la gravetat de les seqüeles del pacient i als recursos dels quals disposa.

La família ha de ser considerada, ajudada i assistida tant en les fases inicials de la rehabilitació com en fases avançades. És important proporcionar informació, educació, suport, consell i teràpia; i en alguns casos, complementar tot això amb el tractament de problemes específics, grups de suport o fins i tot associacions de familiars de pacients.

 

Programa de suport, orientació i informació dirigit a famílies de pacients que segueixen tractament

Seguint un enfocament rehabilitador global en el qual la família és considerada com un element fonamental en la rehabilitació de la persona afectada amb una discapacitat d'origen neurològic, l'Institut Guttmann incorpora programes educatius, de suport, orientació i informació dirigits a familiars. Aquests programes estan coordinats per professionals de neuropsicologia, psicologia clínica i treball social.

  • Punt de trobada. Sessions informatives interactives on es tracten diferents aspectes relacionats amb la discapacitat.
  • Taller de relaxació. Tècniques per relaxar-se i disminuir la tensió emocional i física que comporta la discapacitat d'un familiar.
  • Grup psicoeducatiu. Espai on es combinen aspectes educatius, terapèutics i d'ajuda mútua, on expressar inquietuds i sentiments, aportar i compartir opinions i proporcionar estratègies per afrontar l'estrès i l'adaptació al canvi.
  • Grup d'informació i educació a les famílies dels pacients amb dany cerebral. Sessions informatives sobre les conseqüències del dany cerebral i, especialment, sobre els aspectes neuropsicològics, amb l'objectiu de millorar la comprensió de la família, aclarir dubtes, facilitar la implicació i proporcionar pautes, estratègies i consells per actuar adequadament davant de determinades situacions.

L'Institut Guttmann combina els grups amb intervencions individuals per tractar problemes específics. En aquest programa hi tenen un espai propi les associacions d'afectats, que constitueixen un aspecte més en el suport a les famílies, ja que ofereixen la possibilitat de parlar amb persones a les que els hi ha passat el mateix i compartir experiències.

 

dimecres, 16 agost, 2017 - 13:22