Programa de Beques-Tractament

La Fundació Institut Guttmann disposa d'un Programa de Beques-Tractament que, d'acord amb els seus valors institucionals, té per objectiu facilitar a totes les persones que ho necessitin, independentment de la seva condició econòmica, l'accés als procediments i tècniques terapèutiques que es presten en l'Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació de Guttmann Barcelona.

Seran objecte de Beca-Tractament tots aquells tractaments i programes terapèutics implantats en l'Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació que hagin estat prescrits per un facultatiu del propi centre, no estiguin inclosos en la cartera pública de serveis sanitaris, i per als quals aquest tractament sigui l'única alternativa terapèutica possible. Per la seva singularitat s'inclou el Programa de Vida Activa.

Seran susceptibles de beneficiar-se del Programa de Beques-Tractament, aquelles persones que no disposin d'una assegurança privada que els cobreixi el tractament, o no comptin amb suficients recursos econòmics per a fer-se càrrec parcial o totalment d'aquest.

Aquesta iniciativa solidària, està dotada per un fons econòmic sustentat per la pròpia Fundació que es nodreix d'un percentatge de la facturació de l'Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, així com per les aportacions que es rebin específicament per recolzar aquesta iniciativa a través dels "Amics de l’Institut Guttmann". El lliurament de les beques queda condicionat a la disposició de fons econòmics adreçats a aquest programa.


Saber-ne més