Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Missió, visió i valors

Missió, visió i valors de l'Institut Guttmann - façana de l'hospital

Tal com s'expressa a l'article 7 dels seus Estatuts, l'Institut Guttmann té com a objectiu principal promoure, impulsar i aconseguir la rehabilitació integral de les persones afectades per una lesió medul·lar, un dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d'origen neurològic, desenvolupar la recerca i la docència en aquest àmbit de la neurociència, i prestar-los el suport i els serveis més adequats per assolir una reinserció social satisfactòria, i alhora contribuir al ple reconeixement dels seus drets i a una efectiva equiparació d'oportunitats.

Missió

 • Centre d'Excel·lència. Com a Hospital d'Alta Especialització, la seva MISSIÓ és proporcionar en tot moment la millor atenció neuro-rehabilitadora especialitzada i la promoció de la salut cerebral, de manera integral, continuada, personalitzada i amb el més alt nivell humà, científic i tècnic.
 • Centre de Coneixement. Com a Institut Universitari adscrit a la UAB, la seva MISSIÓ és desenvolupar els aspectes acadèmics, científics i d'investigació en neurociències en general i de la neurorehabilitació i les tecnologies aplicades a l'autonomia personal en particular; alhora que traslladar els resultats de la investigació a la societat mitjançant models d'innovació que millorin la qualitat de vida de les persones. 
 • Organització experta. Quant a l'Activitat Sociosanitària, la seva MISSIÓ és impulsar serveis especialitzats d'atenció personal, sociosanitària i social, dirigits principalment a les persones amb discapacitat d'origen neurològic i a les seves famílies, amb l'objectiu de proporcionar-los el suport i els serveis més adequats que contribueixin a potenciar la seva autonomia personal i millorar la seva qualitat de vida, d'acord amb els principis de reconeixement de la diversitat funcional, vida independent i inclusió social.
 • Organització compromesa amb la societat. Com a Entitat d'Iniciativa Social, la seva MISSIÓ és contribuir a la més efectiva equiparació d'oportunitats de les persones amb discapacitat mitjançant la promoció i el desenvolupament d'activitats de prevenció, divulgació i sensibilització social; alhora que col·laborar amb les associacions que les representen.

Visió

 • Ser un Referent Internacional en Neurorehabilitació i la Salut Cerebral capaç de generar i transmetre nous coneixements i innovació contínua en les tècniques, procediments i tecnologies pròpies del seu àmbit de coneixement científic i de la neurociència en general.
 • Ser una Organització d'Excel·lència, Sostenible i Respectuosa amb el medi ambient, capaç d'adaptar-se a les noves tendències, característiques i necessitats de l'entorn.
 • Comptar amb un Excel·lent Equip de Professionals competents, competitius i compromesos amb la institució i les finalitats que persegueix.
 • Ser una Institució Reputada, Respectada Socialment i Apreciada, especialment per les persones a qui dedica les seves tasques diàries i que constitueixen la seva principal raó de ser, i per les seves famílies, a les que acompanya en moments difícils de les seves vides.

Valors

 • Especialització en el coneixement.
 • Excel·lència en la qualitat humana, científica i tècnica.
 • Sostenibilitat com a organització eficient i equilibrada econòmicament.
 • Transparència en tots els àmbits d'activitat. 
 • Investigació, innovació i generació de coneixement lligada a l'experiència dels seus professionals i a l'establiment d'aliançes estratègiques.
 • Orientació acadèmica dirigida a la transferència de coneixement, i la formació pluridisciplinar i de qualitat en l'àmbit de la neurorehabilitació.
 • Competitivitat i compromís gràcies a un equip de professionals competents, experimentats i implicats en els objectius institucionals.
 • Treball en equip interdisciplinar.
 • Atenció al desenvolupament personal i professional del seu equip humà.
 • Proximitat a les persones. Una organització i uns professionals accessibles que tracten, es relacionen, acompanyen i tenen cura dels pacients i familiars amb l'experiència, empatia, animositat i sensibilitat pròpies dels qui coneixen la difícil situació per la qual estan passant.
 • Orientació a la persona.
 • Tracte expert i respectuós basat en els principis de reconeixement de la diversitat funcional, autonomia personal, vida independent, qualitat de vida, normalització i inclusió social.
 • Fort compromís social.
dimarts, 6 octubre, 2020 - 09:27