Màster en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva

Contacto

docencia@guttmann.com

Tel. 93 497 77 00 ext. 2360

Orientació
  • Professional
  • Recerca
Crèdits

60 crèdits ECTS 

Metodologia docent

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de las restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Durada del màster

Dates pendents de concretar

Les classes s'impartiran de dilluns a divendres (de 9 a 13 h i de 14 a 17 h) amb una freqüència d'una setmana al mes. El calendari i les dates estan publicades en la informació de cadascun dels mòduls.

Preu del màster

3.980€ + Taxes universitàries (Alumnes comunitaris)
7.320€ + Taxes universitàries (Alumnes no comunitaris)

Només en el cas que el Decret de preus, que aprova la Generalitat de Catalunya en els mesos de juny-juliol de cada any, sofrís grans variacions, el preu de matrícula podria variar. Qualsevol canvi serà comunicat a l’alumnat admès. 

Recursos docents

El Màster disposa d'una plataforma on-line de suport a l'aprenentatge i a la comunicació. S'hi troben les guies docents de cada un dels mòduls, els guions de les classes i els articles recomanats, els e-mails de contacte amb els coordinadors, així com fòrums on estudiants i professors tenen la possibilitat de mantenir contacte fora de les hores presencials.