Innovació en serveis

L'Institut Guttmann treballa des de l'Àrea de Recerca i Innovació en el desenvolupament de serveis per a la neurorehabilitació, la prevenció i la detecció de problemes i la promoció de la salut cerebral.

Guttmann
NeuroPersonalTrainer®

Guttmann, NeuroPersonalTrainer® (GNPT®), és una plataforma en línia de telerehabilitació cognitiva adreçada a professionals de la neurorehabilitació que busquen, a través de les noves tecnologies, oferir tractaments personalitzats eficaços i eficients per a pacients que han patit alguna afectació neurològica.

Mitjançant les noves tecnologies permet oferir tractaments personalitzats eficaços i eficients. Són molts els àmbits d’actuació però es podrien citar entre altres els següents: ictus i altres danys cerebral adquirit, demències, Alzheimer, Pàrkinson, esclerosi múltiple, esquizofrènia, trastorn bipolar, discapacitat intel·lectual, etc.

Els seus més de 12.000 pacients atesos a més de 210 centres de tot el món, juntament amb els estudis clínics de validació, fan que Guttmann, NeuroPersonalTrainer® sigui una elecció de referència entre els centres de rehabilitació. A més, disposa de la categoria de “producte sanitari”, i és acreditat per l'AEMPS (Agència Espanyola de Medicaments).

Saber-ne més

NeuroTest

Guttmann NeuroTest és una aplicació de l'Institut Guttmann que ofereix serveis de valoració cognitiva i d'altres aspectes relacionats amb la salut cerebral.

Guttmann NeuroTest conté un test (Cognitest) i dos qüestionaris pensats per avaluar les capacitats cognitives, emocionals i conductuals.

Coneix l'estat de la teva salut cerebral. Obtindràs una valoració de les teves capacitats cognitives, conductuals i emocionals.


Realitzar test

Imatge
Neurotest
Cognitest

Cognitest és una app d'exploració del rendiment cognitiu que, mitjançant tasques específiques que cal realitzar amb concentració durant aproximadament 20 minuts, permet mesurar aspectes relacionats amb la memòria, l'atenció, la lògica o la velocitat de processament.

Estimulació cerebral no invasiva

L’estimulació magnètica transcranial (EMT) i l'estimulació elèctrica cerebral són tècniques no invasives que ens permeten modular canvis neurals de manera segura i indolora, i que es pot combinar amb altres tècniques per millorar-ne l'eficàcia. Avui dia apliquem aquestes tècniques en tractaments per als quals està demostrada científicament la seva eficàcia. Podeu trobar més informació en els tractaments realitzats a l'Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació de Guttmann Barcelona. 

Imatge
Estimulación cerebral

Clínica de protèsica avançada i neurorehabilitació

La Clínica de protèsica avançada i neurorehabilitació, situada a l'edifici Guttmann Barcelona, ofereix un programa protèsic i un acompanyament integral a la persona durant tot el procés de protetització, des del moment de la presa de la decisió fins a l'adaptació final a la pròtesi, passant per la preparació, la pròtesi provisional, la rehabilitació pre/post, la col·locació de la pròtesi definitiva i el seguiment de possibles complicacions.

Saber-ne més

Imatge
Clínica protésica avanzada

Unitat de Suport a la Innovació

La Unitat de Suport a la Innovació té com a missió captar les idees innovadores i traslladar-les a productes i serveis de caràcter tecnològic que puguin millorar l'autonomia funcional dels pacients, així com millorar l'efectivitat i l'eficiència dels procediments de diagnòstic i terapèutics en l'àmbit de la neurorehabilitació i de l’organització dels serveis assistencials.

Els seus objectius són:

  • Fomentar la cultura de la innovació a l'Institut Guttmann.
  • Estructurar i sistematitzar el procés d’innovació provinent d’idees dels professionals clínics o d’agents externs a l’organització.
  • Establir un procediment objectiu per a la valoració i la priorització d'idees innovadores.
  • Gestionar, elaborar i justificar projectes d’innovació propers al mercat.
  • Desenvolupar i negociar acords de llicència, cessió i altres models resultants del procés d'innovació

Consultoria i assessorament extern com a Centre de Coneixement

L'Àrea de Recerca i Innovació de l'Institut Guttmann ofereix assessorament per al desenvolupament de serveis de neurorehabilitació, així com suport en la gestió i la valorització del coneixement, establint acords i col·laboracions amb altres entitats per tal de promoure el coneixement expert en Neurorehabilitació i compartir per a crear sinergies que facilitin la creació i millora de serveis i productes per a les persones.

Per a més informació contacta amb investigacio@guttmann.com

Promoció de la cooperació i la internacionalització

L'Institut Guttmann promou les aliances estratègiques i la cooperació tant a nivell nacional com internacional, mitjançant l'assistència en l'elaboració i el seguiment de convenis de col·laboració.

Per a més informació contacta amb investigacio@guttmann.com