Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Fundació privada

Fundació Institut Guttmann

La Fundació Institut Guttmann és una entitat privada d'iniciativa social, sense ànim de lucre, aconfessional, impulsada per la societat civil catalana, i un eficaç exemple de la cooperació público-privada. Està inscrita amb el número 189 al Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Des de la seva constitució l'any 1962 per part dels senyors Guillermo González Gilbey, Juan Antonio Andreu Bufill i Luís Gil de Biedma Alba, els Estatuts Socials fixen els objectius i funcionament de la Fundació.

“L'Institut Guttmann és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu principal promoure, impulsar i aconseguir la rehabilitació integral de les persones afectades per una lesió medul·lar, un dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d'origen neurològic, desenvolupar la recerca i la docència en aquest àmbit de la neurociència, i prestar-los el suport i els serveis més convenients per assolir una reinserció social satisfactòria; i alhora contribuir al ple reconeixement dels seus drets i a una efectiva equiparació d'oportunitats.”

Article 7 dels Estatuts de la Fundació Institut Guttmann

El Patronat és el màxim òrgan de govern, administratiu i representatiu de la Fundació. És un òrgan col·legiat format per un mínim de set i un màxim de setze persones, de les quals fins a deu són nomenades a títol personal, quatre per designació de les següents institucions: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Fundación ONCE, Ajuntament de Barcelona i Ajuntament de Badalona; i les altres dues són els titulars de la Presidència i Vicepresidència del “Consell Social i de Participació de l'Institut Guttmann”.

Dades Legals

La Fundació Institut Guttmann, amb CIF número G08519100, és una entitat d'iniciativa social, inscrita amb el número 189 al Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Classificada com a benèfica de tipus assistencial des de l'any 1965, està inclosa entre les entitats beneficiàries de mecenatge d'acord amb la Llei 49/2002, del 23 de desembre, “de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge”.

L'“Institut Guttmann - Hospital de Neurorehabilitació” forma part del Sistema Nacional de Salut –SISCAT-, està acreditat com a Hospital de Referència pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i també com a Centre de Referència Nacional –CSUR- per al tractament del Lesionat Medul·lar complex pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Està acreditat com a Institut Universitari adscrit a la UAB pel Decret 230/2001 de la Generalitat de Catalunya, havent iniciat les seves activitats docents l'any 1999 mitjançant un conveni de cooperació amb l'Escola de Doctorat i Postgrau de la mateixa universitat.

L’Institut Guttmann està inscrit amb el número H08000723 com a hospital al Registre de Centres i  Serveis Sanitaris del Departament de Salut i amb el número E01024 com a entitat d’iniciativa social al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Benestar Social i Família.  Pel que fa a Guttmann Serveis Integrals a Domicili, compta amb el número U0898244T al Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut i a i amb el número S05565 com a entitat d’atenció social al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Benestar Social i Família.

 

dilluns, 20 febrer, 2017 - 14:13