Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Per què escollir l'Institut Guttmann?

Cada vegada són més els pacients d'arreu del món que decideixen venir a l'Institut Guttmann a rebre l'atenció medico-rehabilitadora especialitzada que necessiten, especialment en els casos més greus. Alguns acudeixen simplement perquè han sabut de la nostra existència a través d'internet, però la majoria venen perquè els hi ha recomanat algun metge especialista del seu país que coneix bé la institució, o perquè altres expacients, compatriotes seus, els hi han donat a conèixer la seva pròpia experiència satisfactòria en ser tractats al nostre hospital.

Les 10 principals raons són:

 1. Perquè és un Referent Internacional en Neurorehabilitació

  L’Institut Guttmann, amb 50 ANYS D'EXPERIÈNCIA, és avui un dels millors hospitals del món en la rehabilitació intensiva i especialitzada de persones, ADULTS, JOVES I NENS, afectats per una lesió greu del sistema nerviós: lesió medul·lar, traumatisme cranioencefàlic, ictus, malalties neurodegeneratives, paràlisis cerebral, altres patologies severes d’origen neurològic...

  Estudi comparatiu de centres de referència a nivell internacional

 2. Per la seva alta especialització

   

  L’Institut Guttmann és un hospital dedicat exclusivament al tractament medicoquirúrgic i a la rehabilitació integral de persones amb una patologia neurològica severa. El nostre equip de professionals atén més de 4.500 pacients a l’any que acudeixen al nostre centre per rebre l’atenció clínica especialitzada que precisen per aconseguir una major autonomia funcional i una millor qualitat de vida; alhora que realitzen més de 300 intervencions de cirurgia avançada relacionada sempre amb la discapacitat d’origen neurològic.

 3. Per la qualitat humana dels seus professionals

  L’institut Guttmann compta amb un gran equip de professionals que, a la seva alta competència, tant en coneixement com en experiència, uneix una gran qualitat humana, amb un tracte sempre respectuós, pròxim al pacient, a la vegada que amatent a l’estat d’ànim i necessitats d’aquest i, també, de llurs famílies. Els pacients, en les enquestes de valoració, atorguen una puntuació de de 8,7 (sobre 10) a la confiança que els genera l’organització i els seus professionals.

 4. Pel seu particular mètode de treball

  Una de les principals singularitats del model organitzatiu de l’Institut Guttmann és la seva particular manera de treballar mitjançant equips interdisciplinaris que, amb la coordinació del metge, són els responsables del tractament integral del pacient durant total la seva estada a l’hospital. És l’equip terapèutic qui fixa els objectius rehabilitadors per a cada pacient en particular, proposa el tractament personalitzat més adient a cada un d’ells, supervisa tot el procés assistencial, i orienta al pacient i llur família per després de l’alta hospitalària, assolir la millor i més satisfactòria reinserció domiciliària possible.

 5. Per l'aplicació dels Procediments Clínics més Avançats

  A través de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann, adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB-, l’Institut Guttmann desenvolupa una intensa activitat científica, investigadora i docent en el camp de la neurociència en general, però especialment en l’àmbit de la neurorehabilitació i de les tecnologies aplicables a la autonomia personal. El nostre model d’ investigació translacional té com objectiu principal aportar noves i millor solucions als problemes dels nostres pacients, traslladant el més ràpidament possible els resultats de la investigació bàsica a la nostra pràctica clínica diària.

 6. Per l'efectivitat dels seus tractaments, avalada pels resultats del procés assistencial

  Un dels principals compromisos del nostre hospital és poder demostrar el valor terapèutic dels nostres procediments clínics mitjançant l’evidència científica; per això, tots els procediments clínics són protocol·litzats, es monitoritzen els pacients i la seva evolució, així com es valoren els resultats assolits durant e procés. (i) Més del 80 % dels nostres pacients retornen al seu domicili una vegada finalitzat el procés terapèutic. (ii) De mitjana, al final de la intervenció terapèutica, s’assoleixen el 95 % del objectius fixat a l’ingrés per l’equip rehabilitador. (iii) Als dos anys de l’alta clínica, menys d’un 6 % reingressen a l’hospital per una complicació. (iv) De les persones amb lesió medul·lar, als 2 anys de l’alta clínica, un 43% valora la seva qualitat de vida com a bona i molt bona (46 % als 5 anys). (v) De les persones amb dany cerebral sever, als 2 anys de l’alta, un 47 % són autònoms per les activitats normals de la vida diària (un 53 % als 5 anys).

  Estudi comparatiu de centres de referència a nivell internacional

 7. Perquè compta amb les millors instal·lacions i les tecnologíes més avançades

  Des de l’any 2002, l’Institut Guttmann està ubicat en un modern edifici de més de 20.000 m² envoltat d'amplis jardins, una edificació especialment dissenyada i equipada per a la seva funció assistencial. Les segures i confortables instal·lacions, juntament amb la permanent incorporació de les tecnologies més avançades en la seva especialitat, fan que l’Institut Guttmann sigui avui un dels més moderns hospitals de neurorehabilitació del món.

 8. Per la seva Acreditació Internacional

  L’Institut Guttmann és un dels pocs hospitals espanyols acreditat per la Joint Commission International, una de les firmes que compte amb major reputació al sector sanitari internacional, i que garanteix la seguretat i qualitat assistencial, així com de la gestió de l’organització. També compte amb l’acreditació europea de l’EMAS pel que fa al respecte i protecció activa del medi ambient.

 9. Pel clima, l'excel·lent dieta mediterrània i només a 9 km. de Barcelona 

  L’Institut Guttmann està ubicat a Badalona, amb bones comunicacions de transport públic adaptat. Situat a la serralada marítima, envoltat de boscos i amb grans vistes al mar i la ciutat de Barcelona, i amb un clima benigna durant totes les estacions de l’any. Oferim als nostres pacients i llurs famílies una dieta mediterrània elaborada amb productes de qualitat i proximitat; alhora que ens adaptem a les seves preferències respecte de la dieta i les condicions que ha de complir.

 10. Però per damunt de qualsevol altre circumstància, pels seus valors institucionals

  A la especialització en el coneixement, al treball en equip interdisciplinar, la voluntat d’excel·lència i la capacitat per innovar de l’Institut Guttmann, si afegeix la qualitat humana, científica i tècnica dels seus professionals. Circumstàncies a les que s’hi suma un fort compromís institucional de servei i proximitat a les persones que atenem, basada en els principis de reconeixement de la diversitat funcional, l’autonomia personal, la qualitat de vida, la normalització i inclusió social, i de promoció de la vida independent, tal i com fixa la “Convenció Internacional de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat”

dimecres, 16 agost, 2017 - 10:27