Mercè Yuguero

Mercè Yuguero

Mercè Yuguero

Treballadora social sanitària

La Mercè és graduada en Treball Social i Màster en Treball Social Sanitari. Té el  postgrau “Persones amb Discapacitat: Drets Socials i Cultura de les Capacitats”. Actualment desenvolupa la seva feina com a part de l’equip EASE (Equip d’avaluació i suport especialitzat), que actua en diferents nivells assistencials de les xarxes d’atenció sanitària i social amb l’objectiu de millorar l’efectivitat en la reinserció del pacient al seu entorn habitual, garantir la idoneïtat i la continuïtat de les cures, afavorir la qualitat assistencial, integral i personalitzada i proporcionar un sistema àgil i efectiu de coordinació amb l’hospital de referència.