Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Entitat d'Iniciativa Social

Com a entitat d'iniciativa social, l'Institut Guttmann està compromès amb la promoció, la defensa dels drets i l'efectiva equiparació d'oportunitats de les persones amb discapacitat. Amb aquest objectiu, a més de les activitats hospitalàries i científiques, du a terme activitats assistencials especialitzades de naturalesa sociosanitària, així com diferents accions de caràcter social, preferentment en els àmbits de la prevenció, la divulgació i la sensibilització social.

L'Institut Guttmann, a més de procurar proporcionar la millor assistència sanitària especialitzada a les persones amb una discapacitat d'origen neurològic, té per objectiu "contribuir eficaçment al ple reconeixement dels seus deures i a una efectiva equiparació d'oportunitats". Article 7 dels seus Estatuts Fundacionals.

A fi de ser més eficaç en la seva acció social, l'Institut Guttmann ha mantingut al llarg de tota la seva història una estreta relació amb les principals associacions de persones amb discapacitat física, cosa que ha possibilitat un ampli i eficaç marc de cooperació mútua.

 

dilluns, 27 abril, 2015 - 15:39